ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La Xina, oportunitats i amenaces sota un procés d'intensificació tecnològica

Articles i altres publicacions

Aquest informe analitza les oportunitats de negoci i les amenaces de la Xina. Identifica els sectors amb millors perspectives, que són el del medi ambient, l'aeronàutic, el químic, l'alimentari i l'automobilístic.

Els canvis legislatius en matèria mediambiental, el creixement de la classe mitjana i els canvis ens els hàbits de consum i els costos laborals són alguns dels factors clau que afavoreixen l'aparició de noves oportunitats de negoci.

La Xina, oportunitats i amenaces sota un procés d'intensificació tecnològica

La Xina, oportunitats i amenaces sota un procés d'intensificació tecnològica

Recorda que la Xina és el país més poblat del món i en els propers anys patirà canvis demogràfics (alentiment del creixement pel descens de la fertilitat i el retard en l’edat de procreació, i envelliment progressiu). Afegeix que, a més, podria convertir-se aviat en la tercera potència econòmica mundial en termes de PIB. A causa del fort creixement, preveu que la renda per càpita es doblarà al 2020 i la Xina esdevindrà un dels principals mercats de consum del món.

Afirma que la forta expansió econòmica de la Xina ha estat impulsada fins ara per les inversions i les exportacions de manufactures. Des de fa uns anys, però, la Xina ja no només té avantatges comparatius en sectors intensius en mà d’obra barata poc qualificada (tèxtil, confecció i calçat), sinó en sectors de més sofisticació Tecnològica (material elèctric i electrònic i automoció).

Sosté que la Xina és una de les destinacions més atractives del món per a l’exportació i les inversions directes, per bé que penetrar-hi no és fàcil per les barreres culturals i administratives, la forta competència en alguns sectors (tant local com estrangera), etc. Tot i això, afirma que la grandària del mercat, la progressiva expansió de la classe mitjana i la millora prevista de la renda, ofereixen excel·lents oportunitats de negoci internacional.

Identifica els sectors que presenten millors perspectives de creixement. Es tracta dels sectors mediambiental (amb un gran potencial pel canvi d’orientació en la política mediambiental), aeronàutic (afavorit pels canvis a escala mundial: aparició líneis aèries de baix cost, l’obertura de noves rutes regionals...), químic (que pot viure una forta expansió vinculada als sectors de l’electrònica, l’automòbil, la construcció i el consum privat), de l’alimentació (increment potencial de la demanda de productes processats de qualitat)...