ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Licitar a la regió andina, oportunitats de pel·lícula

Articles i altres publicacions

Licitar a la regió andina, oportunitats de pel·lícula

L’aposta del nou president colombià per les indústries creatives obre un nou front de possibilitats en les licitacions internacionals per a les empreses catalanes; que també tenen a l’Equador un nou destí per explorar, especialment en energia i infraestructures.

Colòmbia i l’Equador no només comparteixen una part de la regió andina, sinó que també ofereixen un entorn propici per a les empreses catalanes interessades en el negoci de la contractació pública internacional. En el cas colombià, el nou govern d’Ivan Duque, format l’estiu del 2018, ha reorientat les prioritats del pressupost públic; fet que té una implicació directa en l’àmbit de les licitacions. El fre de l’impuls del sector salut, un dels més actius els darrers anys; el compensa la voluntat de fer créixer les indústries creatives en el que anomenen “economía naranja”.

La nova pel·lícula de licitacions a Colòmbia

Frederic Subirats, director de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Bogotà, explica en una de les sessions del Focus Amèrica 2019 que “les indústries creatives són una aposta personal del president Duque. Ha estat representant de Colòmbia al BID, a Washington, i n’havia estudiat el potencial”. Enteses en un sentit ampli, des del cinema, la literatura i els audiovisuals fins al turisme cultural i el desenvolupament de software; representen actualment el 3,4% del PIB colombià i generen un milió de llocs de treball. “Per al final del mandat, l’any 2022, l’objectiu és duplicar el seu pes al PIB”, revela.

Al mateix temps, el país també afronta l’últim any de mandat per als alcaldes i els governs regionals. Aquest fet provoca la reactivació de les infraestructures més tradicionals atès que “s’intenta executar tot el que queda pendent de pressupost i farà reactivar molts programes”, segons Subirats.

"Les indústries creatives són una aposta personal del president Duque, l’objectiu és duplicar el seu pes al PIB"

En aquest sentit, són interessants les oportunitats en vies secundàries i terciàries. “Això entra dins del potencial del postconflicte; igual que la creació d’infraestructures i sanejament d’aigua”. En aquest darrer cas, accentuat també pel “canvi climàtic que genera fortes pluges que malbaraten les canalitzacions”. De fet, destaca Subirats, “una de les actuacions més importants és la descontaminació del riu Bogotà”.

Alhora, la tan esperada posada en marxa del projecte de metro de Bogotà arribarà finalment a bon port. “Al setembre de 2019 s’hauria de tancar un únic gran consorci per aquesta primera línia de metro”, anuncia. Aquest pot ser un dels exemples on les empreses catalanes hi poden tenir oportunitats sense presentar-se directament a les licitacions. “Seguim quines corporacions han guanyat grans licitacions i poden voler subcontractar algunes tasques”, relata Subirats sobre una fórmula que ja ha agilitzat l’aterratge al país de diverses empreses catalanes.

"Colòmbia afronta l’últim any de mandat per als alcaldes i els governs regionals, provocant la reactivació de les licitacions en infraestructures"

L’Equador, un nou actor a tenir en compte

El pla nacional 2017-2021, sota el comandament del president Lenín Moreno, pretén “impulsar la tecnologia, l’ecoeficiència i la responsabilitat social”, explica Borys Mejía, director de l’Oficina Comercial de l’Equador a Madrid.

L’adopció del dòlar com a moneda des que al 1998 es va prescindir del sucre ha permès tenir a l’Equador una economia estabilitzada que es vol posicionar com a porta d’entrada “d’una potencial regió de 800 milions de persones”. Els acords de lliure comerç amb la UE o el Mercosur; així com el tractat de doble tributació amb Espanya, també serveixen al país sud-americà com a carta de presentació “que hi facilita els negocis”, segons Mejía.

“El país vol diversificar les exportacions més enllà de productes tradicionals i matèries primeres. Volem poder exportar productes amb valor afegit i contingut tecnològic”, insisteix el director de la seva oficina comercial a Espanya. Amb una de les taxes d’atur més baixes del continent (3’7%) i una inflació controlada per sota de l’1%, “l’Equador ha enfocat el desenvolupament social a invertir en el talent humà. Ha promogut que gent jove estudiï a les millors universitats del món amb més de 29.000 beques durant l’últim any”.

“L'Equador vol diversificar les exportacions més enllà de productes tradicionals i matèries primeres"

En aquesta línia per aconseguir substituir certes importacions a través de la transferència tecnològica, l’Equador facilita les inversions en sectors estratègics com el de les energies renovables, el farmacèutic, l’agrícola o les TIC. “Els incentius a la inversió són elevats en funció del sector i la ubicació, especialment en les zones especials de desenvolupament econòmic allunyades de Quito o Guayaquil”, diu Mejías.

Precisament el camp de l’energia és un dels més interessants per a les empreses catalanes. “S’han de generar o reformar centrals hidroelèctriques en diverses zones del país”, anuncia Borys Mejías .

Les empreses catalanes interessades en aquestes oportunitats i moltes d’altres a la regió, poden accedir-hi a través de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Bogotà i dels serveis de contractació pública d’ACCIÓ.