ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Oportunitats i aplicacions de la tecnologia mòbil a Catalunya

Articles i altres publicacions

La tecnologia mòbil impacta en qualsevol activitat econòmica i social. A Catalunya, més de 400 empreses ofereixen solucions en set grans àmbits d'aplicació: les indústries creatives, el retail, les smart cities i la mobilitat sostenible, el turisme i les experiències, l'educació i la salut.

La tecnologia mòbil a Catalunya

La tecnologia mòbil a Catalunya

La tecnologia mòbil permet la comunicació en qualsevol moment, des de qualsevol lloc, des de qualsevol dispositiu, a qualsevol ubicació o destinatari i de forma intel·ligent. No només això, aquesta tecnologia permet la comunicació no només entre persones i/o sistemes sinó també entre coses i objectes que fins ara han estat comunicativament passius, com ara cotxes amb vida virtual pròpia, fanals que es comuniquen amb centrals, carrers amb vida pròpia, pròtesis connectades amb especialistes sanitaris, moneders electrònics en línia, prestatges de supermercat proactius en l’actualització dels preus i productes de consum amb coneixement incorporat, entre d'altres.

A Catalunya comptem amb més de 400 empreses que proveeixen serveis, productes i solucions específiques en tecnologia mòbil. Es tracta d'empreses fabricants de dispositius i sensors, desenvolupadors de continguts, apps i solucions, distribuïdors, instal·ladors, integradors de solucions, operadores de telecomunicacions mòbils, especialistes en serveis de cloud computing, consultoria, màrqueting i formació, centres de recerca i de transferència tecnològica, etc.

En el cas de l’economia catalana, per les seves característiques, els principals vectors de la transformació que indueix la tecnologia Mobile són les indústries creatives, el retail, les smart cities, la mobilitat sostenible, el turisme i l'oci, l’educació i la salut.

1. Indústries creatives (Mobile & Gaming)

Projectes destacats

 • Digital Legends: videojocs per a plataformes mòbils
 • NO2: jocs i aplicacions per a plataformes mòbils
 • Gamedonia: jocs per a diverses plataformes mòbils
 • Filmin: cinema i sèries en línia des de qualsevol lloc
 • Liberdrac: la llibreria a la xarxa pel teu ebook
 • Magazapp: converteix la teva publicació en una app

Les indústries creatives són les que estan lligades a l’àmbit audiovisual i als mitjans, les intensives en disseny i altres serveis creatius com agències de notícies, publicitat, museus, etc. Cal destacar el gran pes que l’audiovisual i l’edició tenen a Catalunya. En aquests negocis les tecnologies mòbils estan determinant la forma com es comercialitzen els continguts i també com es consumeixen: la compra des del dispositiu mòbil en qualsevol moment i en qualsevol lloc, el consum del mateix també des de qualsevol dispositiu. Però no és només això, el contingut permet ser desenvolupat d’una altra manera, amb una major integració dels media que poden gaudir-se a alhora en un dispositiu mòbil intel·ligent.

D’altra banda, la forma com funcionen aquests negocis està directament afectada per aquests nous dispositius que permeten noves formes d’editar, produir i comercialitzar aquests nous continguts.

Les empreses més tradicionals d’aquests negocis han d’afrontar molts reptes però també tenen moltes oportunitats. Si ens fixem en el recorregut del negoci de la música en els darrers anys, per exemple, comprendrem el gran ventall d’oportunitats que s’albiren.

2. Retail

Projectes destacats

 • Ofertia: recull de catàlegs en línia
 • McCaan: idees creatives en suport digital
 • SlashMobility (Dressapp): armari virtual
 • Pickbe: botigues virtuals i compres per l'smartphone
 • Beaclient: eines 2.0 per millorar l'experiència de compra

Els smartphones són a l’abast de tothom i estan canviant els comportaments de compra dels consumidors. Aquests busquen una experiència de compra a través de tots els canals i esperen dels retailers que facin la distribució d’aquesta experiència. El consumidor espera del canal mòbil que faci la vida més fàcil i que li aporti experiències més enriquidores.

Els retailers han de construir la lleialtat del consumidor a través d’apps intel·ligents i innovadores que produeixin valor al consumidor final. Han de procurar facilitar la recerca i la compra dels productes a botiga i a la xarxa, i han d’optimitzar el seu website per a l’ús de l’smartphone.

Entre els canvis que indueix la tecnologia mòbil en la forma d’operar el negoci del retailing hi ha la creació d’una estratègica de màrqueting específica pel canal mòbil, disposar i aportar solucions anytime-anywhere, possibilitat d’estendre la decisió de compra al carrer, la geolocalització de productes i botigues, informació en temps real sobre ofertes i tarifes, més èmfasi en l’experiència en la botiga i menor dependència del venedor, noves eines d’interacció amb el consumidor, informació disponible sobre la traçabilitat del producte, compartir la informació de compra, de l’experiència i del producte en xarxes socials, encreuament de dades i comparació a temps real amb altres productes.

3. Mobilitat sostenible

Projectes destacats

L'arribada de la tecnologia mòbil al negoci de la mobilitat de persones, vehicles i béns indueix una sèrie de canvis en la forma de fer els negocis: permet la identificació del conductor i, per tant, la reserva, el pagament, el control i la monitorització de l’ús dels equipaments implicats: aparcaments i peatges. Permet també controlar amb precisió el temps d’utilització dels mateixos i gestionar integralment tots aquests espais. També permet establir un preu dinàmic en funció de la utilització. L’aplicació en l'àmbit del transport col·lectiu facilita el ticketingg via mòbil, la sincronització intermodal i avançar en noves fórmules de mobilitat a demanda. També la creació de nous serveis i continguts a bord dels vehicles col·lectius, la incorporació de l'm-marketing.

Pel que fa a la gestió del trànsit, es disposa de dades en temps real i es poden planificar rutes i el trànsit de les ciutats, tot millorant la qualitat del vida dels seus ciutadans i el nivell d’informació i previsió de la seva mobilitat. Finalment, la tecnologia mòbil indueix l'aparició de nous agents operadors de mobilitat que via agregació d’oferta poden esdevenir un nou perfil dintre del negoci.

4. Ciutats intel·ligents / Smart Cities

Projectes destacats

 • Urbiotica: sistema operatiu urbà
 • Webdom labs: productes per reduir el consum energètic
 • Deneb: sistemes d'informació geogràfica
 • 24-7XS Technologies: millorar l'eficiència de propietats

El concepte Smart City aplega diferents dimensions que per si soles s'estan veient transformades per la tecnologia mòbil. Per exemple, pel que fa a noves solucions de planificació urbanística, com gestionar els espais, l'eficiència energètica, els edificis intel·ligents, el tractament de l'aigua i els residus, el benestar i la seguretat dels ciutadans.

Els principals avantatges d'aquesta tecnologia són la disponibilitat immediata d'ingents quantitats de dades sobre la ciutat, els seus ciutadans i les seves incidències, la seva manipulació i processament, i la posada al servei del ciutadà, les empreses i les administracions per via de solucions i apps.

5. Turisme i oci

Projectes destacats

 • RaceTracker: Seguiment a temps reals d'activitats
 • Infocket: informació de les localitats que t'interessen
 • Itinerarium: geolocalització d'emocions del món
 • Cavaemotions: aplicació de rutes pel Penedès
 • Hotelerum: motor de reserves d'hotel

La tecnologia mòbil en el sector turístic i de les experiència està en plena expansió, amb noves aplicacions i usos nous cada dia. Els avantatges que aporta la tecnologia mòbil als negocis relacionats amb el turisme, les experiències i l’oci són la geolocalització, el canal de comunicació bidireccional, la informació de navegació, l'm-marketing, un millor coneixement del turista, el creuament de la informació amb altres àmbits, l'ampliació de l’oferta, l'oferta contextual, una major visibilitat de les agències de turisme, el màrqueting assistit pel propi usuari, l'atenció al turista en temps real, el fet de permetre compartir l’experiència viscuda, el màrqueting social, el creixement de la base de dades sobre l’experiència del visitant a través de la informació subministrada pel propi turista, la modificació de l’oferta i de les activitats ofertes ‘on the fly’, la resolució de problemes en temps real i l'increment de la seguretat del turista.

6. Educació

Projectes destacats

 • La Factoria: líder en continguts digitals educacionals
 • Digital-text: llibres de text multimèdia
 • Tiching: tot el món educatiu en un únic espai
 • Clickedu: plataforma per a la gestió educativa
 • Qualiteasy: solucions per a la gestió educativa

La tecnologia mòbil permet fer més estreta la relació entre els diferents espais que conformen l’ecosistema de l’educació: l’escola, l’estudiant, la família i els professors. Les oportunitats que se’n deriven es poden agrupar en 5 àrees d’oportunitat: la gestió acadèmica, l’anàlisi i gestió de les dades de l’estudiant, l’oferta de continguts personalitzats, els processos de millora de l’aprenentatge i el reforçament de la comunitat escolar.

Les TIC i, en especial, les tecnologies mòbils facilitaran la sinergia de les diferents indústries relacionades amb el món de la educació tot esdevenint un negoci més gran amb moltes derivades fins ara impensables. Exemples de noves oportunitats són els sistemes de gestió de l’historial acadèmic de l’estudiant, el repositori i marketplace de continguts, la interacció bidireccional i l’eventual integració dels sistemes d’aprenentatge amb les xarxes socials, la TV educacional disponible per a smartphone, les apps educatives, l’adaptació dels continguts educatius als dispositius mòbils, el big data d’indicadors de l’aprenentatge de l’estudiant, etc.

7. Salut

Projectes destacats

En l’àmbit de la medicina i la salut, les tecnologies mòbils tenen un ampli ventall d’aplicacions: la telemedicina i la teleassistència, incloent el diagnòstic remot, el seguiment dels pacients i l’assistència pal·liativa i curativa; la compartició d’experiències; la determinació de patrons de comportament i els seus graus de risc; el diagnòstic compartit; l’assistència en zones remotes o sense infraestructures de comunicacions terrestres; la integració de la consulta en les xarxes socials; la gestió de les receptes i els medicaments; la substitució de la targeta sanitària per sistemes integrats al dispositiu mòbil; la recol·lecció de dades del pacient i el seu control i /o processament en temps real; el monitoratge a casa; el social wellness i competicions socials de comportaments saludables; la disponibilitat de dades ràpides a través de l’smartphone en cas d’emergències; la localització del personal dels hospitals, especialment en cas dels serveis d’urgències; i sistemes de tarificació d’assegurances de salut més justes i adequades al tipus de vida i comportament.

En definitiva, els casos d’ús del mòbil en salut són els sistemes d’identificació via mòbil, l’accés remot a dades, l’entrada remota de dades, l’educació del pacient i la interacció del mateix amb el sistema de salut i la seva geolocalització.