Oportunitats i aplicacions de la tecnologia mòbil a Catalunya