La Covid-19 i el comerç exterior. Quina experiència en treuen les empreses catalanes?