Shoulderpod, l'enfocament més professional dels accessoris ‘mobile'