"Als Estats Units triomfen les empreses que adapten el producte al mercat americà, no les que fan el mateix que aquí"