ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

"Cal aprofitar l'excel·lència científica del país per generar avantatges competitius a les empreses"

Idees d'experts   Josep Moragas

En un context com l'actual, Catalunya necessita més que mai impulsar la innovació tecnològica i transformar-la en creixement econòmic. És fonamental transformar el talent del país en avantatges competitius per a les empreses, per poder aprofitar les oportunitats globals que sorgeixen en els sectors amb major potencial de creixement. Josep Moragas, conseller delegat d'ACC1Ó, repassa l'actual moment de la innovació a Catalunya, posant èmfasi en les seves necessitats per esdevenir un territori impregnat de tecnologia generadora de riquesa, com ho poden ser Silicon Valley o Corea del Sud.

ACC1Ó fomenta la innovació tecnològica a través de TECNIO, la xarxa dels principals agents de recerca aplicada que generen i transfereixen tecnologia diferencial a l'empresa catalana.

Josep Moragas, conseller delegat d'ACC1Ó

El conseller delegat d'ACC1Ó, Josep Moragas, a la seu central d'ACC1Ó abans de començar l'entrevista.

En la darrera jornada Connect-EU es donaven dades molt positives sobre l'R+D catalana a Europa. Catalunya està aconseguint convertir-se en un pol d'innovació tecnològica empresarial?

El balanç dels últims anys en captació de fons europeus per a la recerca i la innovació està sent molt positiu. En un moment on els recursos públics són escassos, que la recerca catalana sigui capaç de captar una quantitat de fons europeus un 50% per sobre del que ens pertocaria per volum de població, demostra l'aposta del país per la recerca i la innovació. Catalunya només tirarà endavant si sap capitalitzar el seu talent, i per això és tan important invertir en recerca i assegurar-nos que aquest talent arriba a un teixit empresarial potent, capaç d'absorbir-la.

« Volem que el nom de Catalunya s'associï a la innovació d'alt valor afegit. »

Per això és fonamental treballar perquè aquest potencial de recerca es tradueixi en innovació tecnològica i empresarial. Volem que el nom de Catalunya s'associï de forma inequívoca a la innovació d'alt valor afegit, i un aspecte clau serà aconseguir més sinergies entre el món científic i l'empresarial.

I això, a la pràctica, com es fa?

No hi ha cap fórmula màgica. El que funciona a Israel no funciona igual a Finlàndia. El que és determinant a Corea, potser no tindria cap incidència a Califòrnia. Cada país té les seves peculiaritats. Per a nosaltres, el principal repte, és aconseguir que la recerca arribi a convertir-se en productes reals, que tingui incidència a l’economia productiva real. Per això, perquè sabem que és aquí on tenim més marge de creixement, hem impulsat una xarxa com TECNIO, que té com a objectiu que les empreses puguin aprofitar aquest potencial tecnològic diferencial per convertir-lo en creixement econòmic.

Per tant, són aquests els models de referència on s’emmiralla Catalunya?

Josep Moragas, durant l'entrevista

A nivell global, hi ha territoris que, pel que sigui, tenen la tecnologia i la innovació enganxada, incrustada al territori. Parlem, com dèiem abans, de Silicon Valley, Corea del Sud, Finlàndia, Israel o Massachusetts. En aquests territoris s’han creat ecosistemes innovadors amb una forta dinàmica retroalimentada de creixement econòmic. Hi ha fonts de coneixement de primer nivell com centres universitaris d’excel·lència, grups tecnològics tecnològics, etc., i una comunitat empresarial que basa la seva competitivitat, en gran part, en la incorporació i l’explotació d’aquestes noves tecnologies. Volem que Catalunya sigui el referent europeu d’aquest tipus d’ecosistemes.

I on som? Què ens fa falta per aconseguir-ho?

Disposem d’unes sòlides estructures en la vessant de coneixement i recerca bàsica, amb centres d’excel·lència científica amb gran projecció internacional, com per exemple el Parc de Recerca Biomèdica o el Sincrotró Alba, que treballen amb investigadors i tècnics de primera fila. I, en l’àmbit de la recerca aplicada, disposem d’una potent xarxa de centres i grups de recerca universitaris que treballen sota la marca TECNIO, que fan projectes d’aplicació empresarial per a qualsevol sector.

« Cal sensibilitzar el món empresarial i oferir-li estructures per accedir a la tecnologia, com la xarxa TECNIO. »

Per tant, des del punt de vista d’oferta, tenim un punt de partida més que interessant. El repte rau ara a apropar millor aquest potencial a la comunitat empresarial perquè esdevingui un poderós factor de competitivitat. La xarxa empresarial catalana està formada bàsicament per pimes, que disposen de recursos més limitats i és difícil que, de manera sistemàtica, abordin activitats d’R+D, ja sigui en solitari o en col·laboració amb les universitats o centres tecnològics. En aquest sentit, ens cal sensibilitzar el món empresarial i oferir-li estructures que li facilitin l’accés a la tecnologia, com la xarxa TECNIO.

I dins aquest procés, quin rol hi juga la xarxa TECNIO?

La xarxa TECNIO és una iniciativa conjunta publicoprivada que actua com a pal de paller en desenvolupament i transferència de tecnologia al nostre país. Treballa per posar a l’abast de l’empresariat una àmplia oferta de tecnologies per a tots els sectors.

A la xarxa trobem grups de recerca universitaris focalitzats i experts en la transferència dels resultats de la recerca a la indústria, com per exemple el CD6, de la UPC, centrat en àmbits relacionats amb l’òptica i fotònica, i centres tecnològics amb estreta relació industrial com és el cas d’ASCAMM, un centre tecnològic sorgit de la indústria catalana dels motlles i matrius i que ha evolucionat, de la mà de la demanda empresarial, cap a tecnologies avançades aplicades a processos productius i nous materials, obrint-se pas en àmbits tan diversos i exigents com les tecnologies mèdiques. L’any 2011, TECNIO va facturar 141 M€, que en l’actual context econòmic i financer advers, suposa una reducció de menys del 3% respecte de l’any anterior, pràcticament estable.

Alguns dels projectes resultants de TECNIO han tingut un important ressò mediàtic, com el d’Imm Sound, una spin-off de Barcelona Media, que ha desenvolupat una innovadora tecnologia de so envoltant per cinemes que ha estat utilitzada en el rodatge i exhibició de la pel·lícula ‘Lo imposible’. És clau que les empreses coneguin i aprofitin el potencial que els ofereix TECNIO.

Per tant, quins són els propers reptes de TECNIO?

El conseller delegat d'ACC1Ó, Josep Moragas

El repte és clar: aconseguir més competitivitat per les empreses. Com aconseguir-ho? Creiem que ara és el moment d’esforçar-nos en tres direccions concretes. En primer lloc, hem de portar els Centres TECNIO a una massa crítica adequada que els permeti competir internacionalment. Els nostres grups de recerca han d’aconseguir resultats dins un entorn global i aquí, concretament aquí, la mida sí que importa. En segon lloc, hem de reforçar la capacitat dels nostres centres per mobilitzar la inversió privada. I, en tercer lloc, tornar al nostre mantra: convertir el coneixement en llocs de treball i creixement econòmic.

Per tot plegat, veu Catalunya com un pol innovador de referència a Europa?

Sens dubte. Des d’ACC1Ó ja treballem per crear unes condicions d’entorn que siguin competitives per a les empreses, que tendeixin a l’excel·lència i que tinguin una forta visió internacional. D'una altra banda, com a país, estem aconseguint molt bons resultats en la captació de recursos a Europa en un moment de fortes reduccions pressupostàries. Ja vam liderar aquesta captació de recursos amb el 7è Programa Marc i estem molt ben posicionats de cara al nou programa de la Comissió, l’Horizon 2020.

« Tenim la voluntat, el talent i el tarannà innovador; i obtindrem els recursos que ens calen d’Europa. »

Ara cal engreixar totes les peces i fer-les girar amb harmonia, eficiència i velocitat. Tenim el coneixement científic i una sòlida base per a la transferència tecnològica cap a les empreses; tenim la voluntat, el talent i el tarannà innovador; i obtindrem els recursos que ens calen d’Europa. En aquest sentit, no tinc cap dubte que Catalunya serà més competitiva, més innovadora i més global els propers 10 anys.

En aquesta propera dècada ens hi juguem molt perquè aquest món globalitzat no espera ningú, però no tenim cap dubte que l’empresa catalana seguirà innovant, internacionalitzant-se, i obrint camí.