L'acord de lliure comerç entre la UE i el Canadà podria suposar l'eliminació dels aranzels