Licitar a la regió andina, oportunitats de pel·lícula