Mapa d'oportunitats a les economies avançades: França