ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: França

Articles i altres publicacions

Aquest estudi analitza diversos sectors de l'economia francesa que ofereixen oportunitats d'inversió i exportació per a les empreses catalanes. Ofereix anàlisis quantitatives i qualitatives sobre el sector agroalimentari, electrònic, dels components d'automoció o les TIC.

D'altres com el químic, el de la salut (farmàcia i cosmètica) i biotecnològic o el del medi ambient i les energies renovables també hi tenen el seu espai.

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: França

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: França

Dibuixa la situació de diferents sectors de l’economia francesa que poden resultar atractius per a les empreses catalanes. Ofereix informació sobre les exportacions catalanes a França i les importacions des d’aquest país. Identifica productes que Catalunya exporta de manera de rellevant i d’altres que no.

Ofereix dades sobre les inversions estrangeres directes catalanes a França. Destaca, tant pel que fa al valor de les inversions com pel pes en l’economia francesa, les IED en activitats immobiliàries (compravenda de béns immobles), en activitats annexes al transport (infraestructura d’autopistes), en telecomunicacions, etc.

Destaca, per exemple, les exportacions catalanes de vehicles per al transport de persones i per a mercaderies, de plàstics i les seves manufactures, de carn, de fils i cables elèctrics, etc.