• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Nicaragua

Nicaragua posiciona el seu potencial agrícola i exportador

Tot i tenir un alt potencial productiu, Nicaragua es classifica com el país més pobre d'Amèrica Central i el segon del continent americà, després d'Haití. Com a resultat de la seva ubicació i el clima tropical, la producció agrícola i forestal és elevada durant tot l'any. Des de les àrees properes a la costa es poden aprofitar les principals rutes marítimes de comerç.

Activitats i missions sobre Nicaragua i l'Amèrica del Nord i Central

Consulta la informació d'activitats anteriors

Oportunitats de negoci a Nicaragua i a l'Amèrica del Nord i Central

Energia i recursos

Estats Units

Energia i recursos


Suport del Govern de Massachusetts a les energies renovables

Des de 2009, el Govern de Massachusetts aposta per donar suport a les energies netes (solar, biomassa, tèrmica, biocombustibles avançats, eòlica, hidroelèctrica, etc.).

Cerquen també tecnologies en eficiència energètica (inclou emmagatzematge i smart grid (xarxa elèctrica intel·ligent), escalfament i refredament eficient i renovable (biofuels i bioquímics), transport (p.e. Fuel cells (cèl·lules de combustible) i hidrogen, híbrids, vehicle elèctric). El Massachusetts Clean Energy Center, Greentown Labs i the Engine (by MIT) en són els actors més destacats.

Infraestructures i construcció

Canadà

Infraestructures i construcció


Millora de les infraestructures públiques

El Govern del Canadà vol invertir fortament per fer que els sistemes de transport siguin més ràpids i més eficients. També vol invertir en infraestructures ecològiques.

Es preveu un pla d'infraestructures de 187.000 milions de CAD per als pròxims 12 anys i un dels principals focus serà els sistemes de transport. Aquests projectes tindran un cost total d'entre 500 milions i 15.000 milions de dòlars canadencs, amb un cost mitjà de més de 2.500 milions de CAD. Algunes iniciatives sota aquest plat serien: el transport públic, les infraestructures rurals i nòrdiques i el transport ecològic. Destaquen els 5.000 milions de CAD dedicats al transport públic (inclou els plans d'electrificació d'algunes ciutats com ara Montreal), els 5.000 milions de CAD dedicats a corredors de comerç i de transport i els 5.000 de CAD previstos per a projectes d'infraestructures ecològiques.

Continguts digitals i audiovisuals

Estats Units

Continguts digitals i audiovisuals


Estats Units líder en creació i distribució de continguts audiovisuals

La indústria de mitjans de comunicació i entreteniment dels Estats Units comporta un mercat de 703.000 milions de dòlars.

Formen part d’aquesta indústria les empreses que produeixen i distribueixen pel·lícules, programes de televisió i anuncis comercials, així com enregistrament de continguts, música i àudio, emissió, ràdio, publicació de llibres i videojocs, juntament amb serveis i productes auxiliars. El mercat nord-americà representa un terç de la indústria mundial. S'espera que la indústria nord-americana arribi als 804 mil milions de dòlars l'any 2021.

Química i plàstics

Mèxic

Química i plàstics


Necessitat d’especialitats químiques provinents d’altres països

La indústria química mexicana és una activitat productiva molt rellevant al país malgrat que, amb el pas del temps, ha perdut importància en l'economia nacional.

A Mèxic existeix una gran demanda d'especialitats químiques que actualment implica un gran volum d’importacions, cosa que genera una balança comercial negativa del sector. Dels països analitzats en aquest informe, Mèxic és el cinquè per volum d’importacions, cosa que indica la necessitat de proveir-se amb productes químics provinents d’altres països. Es preveu que el 2018 sigui un any de grans reptes per a les empreses químiques mexicanes, per la qual cosa cal fer una gran revisió per trobar accions que permetin augmentar guanys, més participació del mercat o participar en nous mercats.

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Amèrica del Nord i Central: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial