ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: Estats Units

Articles i altres publicacions

Aquest estudi analitza diversos sectors de l'economia nord-americana que ofereixen oportunitats d'inversió i exportació per a les empreses catalanes. Ofereix anàlisis quantitatives i qualitatives sobre el sector agroalimentari, farmacèutic o l'automobilístic.

També analitza la situació en el sector químic, biotecnològic, de les TIC i el software, de la construcció i les infraestructures i del medi ambient i les energies renovables, entre d'altres.

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: Estats Units

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: Estats Units

Dibuixa la situació de diferents sectors de l’economia nord-americana que poden resultar atractius per a les empreses catalanes. Ofereix informació sobre les exportacions catalanes als Estats Units i les importacions des d’aquest país. Identifica productes que Catalunya exporta de manera de rellevant i d’altres que no.

Ofereix dades sobre les inversions estrangeres directes catalanes als Estats Units. Destaca, tant pel que fa al valor de les inversions com pel pes en l’economia nord-americana, les IED en la fabricació de vehicles de motor i remolcs (parts i accessoris de vehicles), el comerç a l’engròs i la intermediació comercial excepte vehicles de motor (farmacèutic, cosmètica i peces de vestir), etc.

Destaca, per exemple, les exportacions catalanes de productes químics orgànics, productes farmacèutics, cosmètica, plàstics i les seves manufactures, vi, oli d’oliva, paper i cartró, etc.