ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: Japó

Articles i altres publicacions

Aquest estudi analitza diversos sectors de l'economia japonesa que ofereixen oportunitats d'inversió i exportació per a les empreses catalanes. Ofereix anàlisis quantitatives i qualitatives sobre els sectors agroalimentari, farmacèutic, químic i el tèxtil i de confecció, així com els relacionats amb les TIC i l'electrònica i el medi ambient i les energies renovables, entre d'altres.

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: Japó

Mapa d'oportunitats a les economies avançades: Japó

Dibuixa la situació de diferents sectors de l’economia japonesa que poden resultar atractius per a les empreses catalanes. Ofereix informació sobre les exportacions catalanes al Japó i les importacions des d’aquest país. Identifica productes que Catalunya exporta de manera de rellevant i d’altres que no.

Ofereix dades sobre les inversions estrangeres directes catalanes al Japó. Destaca, tant pel que fa al valor de les inversions com pel pes en l’economia japonesa, les IED en el comerç a l’engròs i intermediació comercial, excepte de vehicles a motor (peces de vestir) i en la indústria química (fabricació de perfums i cosmètica).

Destaca, per exemple, les exportacions catalanes de productes químics orgànics, de parts i accessoris de vehicles, de carn porcina (cansalada), de peix (principalment, tonyina), de vi, de dipòsits i recipients de ferro i acer, etc.