ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Papers OME 8: Sector quinari: més enllà de les indústries creatives

Articles i altres publicacions

En aquest document s'analitzen algunes de les principals activitats que formen el sector quinari i el seu impacte en diferents ciutats i economies d'alguns països apuntant les principals tendències de futur en aquestes indústries creatives, de continguts i culturals, examinant la potencialitat d'aquest sector a Catalunya.

Papers OME 8: Sector quinari: més enllà de les indústries creatives

Papers OME 8: Sector quinari: més enllà de les indústries creatives

Defineix el sector quinari (indústries creatives, de continguts, culturals, etc.) com el motor del progrés econòmic perquè és el que directament genera més ocupació, una millor remuneració i una economia més competitiva, innovadora i creativa. Apunta a què en un futur la riquesa d'un territori dependrà de la seva capacitat d'atraure persones innovadores i creatives. Defensa la promoció de la innovació, la formació de capital humà i el foment de la tolerància.

Sosté que la formació en capital humà té un paper fonamental en el creixement econòmic i per això afirma que el desenvolupament del sistema educatiu té un rol fonamental. Destaca la importància d'atreure talent estranger i de dissenyar i desenvolupar estratègies conjuntes dels sectors públics i privats per mantenir i aprofitar l'arribada d'estudiants i incrementar la productivitat i facilitar la producció de béns intangibles.

Analitza els diferents pilars del sector quinari català i en presenta l'evolució i les tendències de futur. Des de la indústria audiovisual fins a les arts escèniques passant pels serveis professionals intensius en coneixement (considerats la base de l’economia del futur) i el disseny. Posa exemples d'èxit com la Bioregió, l'arquitectura i el disseny barcelonins o les arts escèniques.

Per tal que el sector quinari continuï generant riquesa i ocupació, aposta per dissenyar estratègies i condicions favorables per a les empreses. Dissenyar estratègies complexes i àmplies que inclouen aspectes tecnològics, socials, institucionals i financers. Aquestes, diu, hauran de substituir els models de negoci tradicionalment instal·lats, però haurien de permetre aprofitar oportunitats de negoci de futur realment importants.