El Clúster de la Indústria d'Automoció fa front als desafiaments del sector