ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La cartera de comandes de les empreses exportadores catalanes segueix a l'alça per sisè trimestre consecutiu

Articles i altres publicacions

Aquest article analitza, segons una enquesta a 600 empreses exportadores, el clima exportador del quart trimestre del 2010. En aquest sentit, examina la situació present i futura a curt termini de les variables que influeixen en el comerç de Catalunya amb l'estranger.

L'article conclou, a més, que la cartera de comandes de les empreses exportadores catalanes segueix a l'alça per sisè trimestre consecutiu.

clima-exportador

L’exportació catalana creix un 18% durant 2010 i es converteix en el principal motor econòmic de la recuperació. Aquesta xifra mostra la tendència a l’alça confirmada, des del segon trimestre de 2009, de l’enquesta del clima exportador elaborada per l’Observatori de prospectiva de Mercats Exteriors (OME) d’ACC1Ó.

Segons l’enquesta, el 43,9% de les empreses exportadores catalanes declaren que la cartera de comandes actual es troba a l’alça, i el 38,4% diuen que és estable.

La majoria de sectors d’activitat presenten resultats positius en la cartera de comandes actual, exceptuant les indústries de fabricació de material de transport i les de matèries plàstiques i cautxú. Tanmateix, pel que fa a la cartera de comandes per als propers dotze mesos, exceptuant les indústries de la fusta i el suro, la resta de sectors mostren una evolució a l’alça. Destaquen per sobre de tot les empreses de màquines d’oficina i d’instruments, les d’altres productes minerals no metàl·lics i, en menor mesura, les indústries químiques.

La desagregació de les exportacions per àrees geogràfiques mostra que, a curt termini, les empreses catalanes esperen incrementar les exportacions a tots els mercats, però especialment a la Xina i l’Índia, on el 57% de les empreses que hi exporten declaren que les expectatives de vendes van a l’alça.

Addicionalment, el 94% de les empreses enquestades manifesten que innoven actualment. Concretament, el 72,2% de les empreses utilitzen les tecnologies de la informació i els avenços en informàtica i comunicacions en el seu procés d’innovació. En menor mesura, el 28 % de les empreses utilitza les nanociències i les nanotecnologies.

Aquest informe ofereix també una sèrie de gràfiques i taules de dades que mostren els principals indicadors de clima exportador, l’evolució de l’activitat exportadora a Catalunya, la cartera de comandes tant per sector com pel volum de les exportacions, les expectatives a curt termini de Catalunya, etc.