• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Kuwait

Informes país

Les exportacions catalanes a Kuwait assoleixen els 93,3 milions d’euros el 2017, un 17,8% més que l’any anterior. Catalunya exporta principalment a Kuwait peces de vestir (17,7%), maquinària (16,1%) i perfumeria i cosmètica (12,1%).
Oportunitats de negoci a Kuwait

Les empreses catalanes tenen oportunitats de negoci destacades a Kuwait en tres àmbits:

1. Educació, formació i serveis editorials: El suport del govern, la participació del sector privat i la demografia favorable constitueixen un entorn propici per a la inversió en el sector de l'educació i la formació de Kuwait. El govern ha posat èmfasi en el desenvolupament del seu sector de formació tècnica i professional mitjançant l'establiment de diversos instituts. La demanda de formació es deu principalment a les necessitats de professionals qualificats per part del sector corporatiu i a la necessitat dels estudiants que no es poden permetre continuar l'educació universitària. 

2. Infraestructures i construcció: Adequar i millorar les infraestructures de transport i logística del país és un dels punts clau del Pla de Desenvolupament de Kuwait. El desenvolupament de la infraestructura de transport del país és necessària per beneficiar la creixent població i els sectors econòmics kuwaitians. Per aquest motiu, el Govern vol desenvolupar les xarxes ferroviàries i de metro, així com les infraestructures aèries i marítimes, que suposen un volum de tràfic de passatgers important per al país.

3. Química i plàstics: La química és la segona indústria manufacturera més important de Kuwait, que produeix etilè, polietilè, urea, etilenglicol i catalitzadors químics. Kuwait presta serveis principalment als mercats asiàtics, com ara la Xina i l'Índia, que tenen una forta demanda interna de productes químics. Existeixen oportunitats per als inversors internacionals de cara a participar en els projectes Olefins III i PET/PTA, que pretenen duplicar la capacitat de producció d'etilè i polietilè de Kuwait.