• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci al Marroc

Informes país

El Marroc viscut un creixement econòmic del 3% al 2018 i ofereix oportunitats de negoci per a les empreses catalanes en els sectors de l’automoció i moto, les smart cities, l’energia i recursos i la maquinària.

Les exportacions catalanes han assolit un valor de 1.461,5 milions d'euros el 2018. Catalunya ven al Marroc principalment aparells i material elèctric (21,7%), plàstics (8,7%) i maquinària (7,6%).

Oportunitats de negoci al Marroc

Oportunitats per a empreses catalanes al Marroc

 

Agricultura

El sector de l'aqüicultura és relativament nou i poc explotat en un país amb 3.500 km de costa. S'estima àmpliament que la producció aqüícola arribi a les 200.000 tones anuals per a l'any 2020. El pla d'ordenació de la costa del Marroc farà que moltes empreses de nova creació i filials de l'estranger s’instal·lin al país, amb la demanda consegüent de maquinària, pinso, vacunes, etc.

Automoció i moto

Per tal d'augmentar la taxa d'integració al voltant de Renault i PSA, aquests OEM busquen empreses del sector que es vulguin implantar dins el seu ecosistema amb incentius molt interessants. La taxa d’integració en el sector de l’automoció al Marroc està al voltant del 55%. Això vol dir que el 40% dels materials restants provenen de la importació. Les cadenes de producció instal·lades al país veuen aquest fet com un obstacle a l'hora d'invertir-hi més. Es per això que es treballa en la captació d'empreses que s’instal·lin al Marroc. 

Energia i recursos

El Marroc aposta per la transició energètica. El 2014, les energies renovables representaven ja el 32% de la producció d'electricitat (22% hidroelectricitat, 9% eòlica). L'objectiu per l'any 2020 és que el parc de producció d'electricitat d'origen renovable passi al 42% de la capacitat elèctrica total instal·lada i, el 2030, es vol que el parc passi al 52% de la capacitat total. A llarg termini, l'ambició del Marroc és esdevenir exportador d'energia destinada als mercats europeus i africans.

Infraestructures i construcció

El tractament de l'aigua s'ha convertit en els últims anys en un sector estratègic per al govern marroquí, ja que la demanda d'aigua va en augment i la disponibilitat és molt irregular, el que requereix la construcció i millora de les infraestructures. Empreses constructores especialitzades en l'aigua, consultoria i subministrament de materials hidràulics poden tenir cabuda en les nombroses licitacions que surten per pal·liar les mancances d'un sector molt ineficient.

Maquinària i béns d’equip

En els darrers anys, la indústria agroalimentària marroquina ha experimentat un creixement important (30% del PIB Industrial, 14% de les exportacions). Destaca la producció d'oli, conserves de tomàquet, verdures i llegums, conserves de fruites i sucs, sector vinícola, brioxeria industrial, transformació de pesca, etc. Per sostenir el seu creixement, aquesta indústria necessita suport d'R+D, equipaments, fàbriques claus en mà de transformació i envasat, etc.

Smart Cities

La població urbana al Marroc està en creixement continu i les principals ciutats del país han de fer esforços per adaptar i millorar els equipament urbans. Les necessitats són grans en infraestructures (pàrquings, vies de circulació, línies de bus, tramvia, etc.), equipaments urbans (senyalització, mobiliari urbà, videovigilància, etc.) i tota la indústria de les TIC aplicades a la gestió intel·ligent de ciutats.