Per què l’EdTech català s’ha de fixar en l’Amèrica Llatina