"És l'hora dels mercats emergents i amb recursos com els d'Amèrica"