ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

"És l'hora dels mercats emergents i amb recursos com els d'Amèrica"

Idees d'experts   Trini Bofarull

Amèrica compta amb algunes de les principals potències econòmiques mundials del moment. Liderat pels Estats Units, el Brasil i Mèxic, el continent també ofereix oportunitats en diversos països emergents que disposen de recursos gràcies als preus elevats de les matèries primeres.

Els projectes importants de desenvolupament, especialment en infraestructures, són oportunitats a tenir en compte per a l'empresa catalana.

Imatge

Trini Bofarull

Quina és la situació actual al mercat d’Amèrica del Sud?

La situació presenta mercats en creixement i amb recursos pels elevats preus de les matèries primeres. A més a més, gaudeixen d’importants projectes de desenvolupament d’infraestructures de transport, logística i programes d’habitatge social, a més del creixement de la demanda interna.

Un dels països que més sona darrerament per les oportunitats que ofereix és el Brasil. Què cal saber-ne?

Amb gairebé 200 milions d’habitants, el Brasil és actualment la sisena economia mundial. Té una població majoritàriament urbana (80 %), i en un 70 % concentrada a la franja litoral. Destaca l’eix Sao Paulo – Rio de Janeiro, que representa el 22 % de la població i pràcticament el 40 % del PIB de tot el país. No podem oblidar, però, altres zones com el nord-est, on destaca el sector turístic; o els estats del sud, especialment desenvolupats, com és el cas de Santa Catarina, amb qui Catalunya té signat un acord des de finals de 2011.

En l'escenari actual de recessió mundial, i sobretot comparant-ho amb les dificultats que pateix Europa, el Brasil sembla un oasi. L'any passat el seu PIB va decebre els analistes perquè “només” va créixer un 2,7 %. Mentrestant, l'atur es manté en taxes inferiors al 6 %, cosal que es pot considerar gairebé plena ocupació, i la inflació està continguda per sota del 7 %.

El consum continua sent un dels motors del creixement brasiler. Per intensificar-lo, el govern està prenent mesures de reducció del tipus bàsic d'interès i de control de l'activitat bancària per evitar el cobrament de taxes excessives. En canvi, l'activitat industrial va patir una forta desacceleració l'any 2011 i ha estat una de les responsables que el PIB no creixés al voltant del 4 % com deien les previsions inicials. La fortalesa del real està fent molt de mal a la competitivitat de la indústria brasilera, la qual cosa està animant postures proteccionistes.

Més enllà del Brasil, quins mercats cal assenyalar com els principals emergents de la zona?

Sens dubte hem de parlar de Colòmbia i el Perú.

En primer lloc, a Colòmbia cal tenir en compte que és un país de 46 milions d’habitants, amb un creixement del PIB del 5,9 %, una xifra superior a la mitjana d’Amèrica Llatina, i s’ha sostingut els últims 10 anys situant Colòmbia com la quarta economia llatinoamericana (el PIB de 2011 va pujar fins els 320 mil milions de dòlars).

És un país amb estabilitat jurídica, política i econòmica. Té tractats de lliure comerç amb els Estats Units (entra en vigor el 15 de maig), Europa i d’altres països, que li donen accés a mercats de 1.500 milions de consumidors. Com en el cas del Brasil, també té una baixa taxa d’atur (9 %), i està vivint un augment de la classe mitjana i del poder adquisitiu de la població.

Pel que fa als recursos, produeix un milió de barrils diaris d’hidrocarburs. Per tot plegat, les oportunitats per a l’empresa catalana les podríem resumir en diferents sectors com les infraestructures i l’obra pública, amb 55 mil milions de dòlars d’inversió prevista entre 2010-2021. Hi ha programades concessions, 20 aplicacions de nous ports, zones franques i logístiques de cara al TLC i l’ampliació del Canal de Panamà. Cal destacar la nova llei reguladora de concessions i licitacions (llei APP). El boom immobiliari també s’ha de tenir present, amb 50.000 habitacions hoteleres i la venda d’habitatges. El sector miner, de manufactures i el TIC també són oportunitats per explorar.

En segon lloc, al Perú, els plàstics, equipaments, màquinaria i eines són els principals productes exportats per Catalunya. Actualment les principals oportunitats es donen en obra pública i infraestructures, especialment en xarxes viàries, el sistema portuari marítim i fluvial, les concessions dels aeroports i la construcció d’un de nou a Cuzco. També cal destacar l’aigua, amb el programa “Agua para Todos”, l’energia (Programa “Luz para todos”), i l’habitatge social. Per tal d’accedir a aquestes oportunitats és altament recomanable treballar amb un soci local. En aquest sentit, ACCIÓ està organitzant una missió de Contractació Pública Internacional i recerca de socis locals pel segon semestre del 2012.

I què cal conèixer de mercats importants com l’Argentina o l’Uruguai?

L’Argentina ha mantingut un creixement sostingut des de 2002 i, malgrat l'alta inflació, el consum continua creixent. El PIB argentí va passar de U$S 129.595,8 milions al 2003 a U$S 370.262,9 milions el 2010, el que representa un creixement del 285 % en dòlars corrents. L'expansió també es reflecteix en la millora del producte brut per càpita que va passar dels U$S 3409 el 2003 a U$S 9088 el 2010, el que implica un augment superior al 280 % de consumidors. Segons el FMI el 2012 la taxa esperada de creixement real del PIB serà del 4,2 %, per sobre de la mitjana d’Amèrica Llatina (3,7 %). En els últims anys s’aprecia un gir proteccionista en el govern argentí que, entre d’altres, dificulta la repatriació de capitals de les empreses implantades. Tot i això, el model de substitució d’importacions impulsat pel govern ofereix oportunitats als béns d'equipament que no es fabriquen al país.

Sobre l’Uruguai m’agradaria destacar el fet que viu el setè any de creixement continu. El PIB per càpita ha augmentat un 100 % els últims 6 anys. És el país amb els millors índexs d'educació i d'ambient de negocis a la regió. Pel que fa a oportunitats, té una indústria TIC enfocada a l'exportació molt competitiva (s’exporta al voltant del 70 % del TIC produït).

Què fa diferent de la resta el mercat xilè?

Xile és el mercat més obert d’Amèrica Llatina. Al 2015 l’aranzel generalitzat de Xile amb el món serà 0 % (actualment Xile ja té acords comercials amb el 90 % del PIB mundial). És a dir, Xile no discrimina la inversió estrangera.

El rol de l’estat està separat totalment del sector privat, on els governs no intervenen. Fa més de 20 anys que el creixement anual del PIB està entre el 4 i el 5 %, i és el país d’Amèrica Llatina amb el PIB per càpita més elevat. També gaudeix de la millor infraestructura per a l’ús de noves tecnologies, tot i que queda molt per fer en banda ampla, accessibilitat a regions o solucions de mobilitat.

Respecte a les oportunitats per a les empreses catalanes, cal destacar els 6 mil milions d’euros en inversió d’infraestructures i obra pública entre el 2010 i el 2014. També hi ha oportunitats en les energies renovables i l’eficiència energètica.

Les empreses catalanes tenen incentius per anar a Mèxic?

Mèxic és un país de 100 milions d’habitants amb qui, a més de compartir un idioma i alguns trets culturals, existeix una semblança en els seus hàbits de consum. La capacitat de consum de la societat mexicana, la bona imatge dels productes i empreses catalanes i l’experiència positiva acumulada en el mercat, fan de Mèxic un país molt atractiu. De fet, ha estat el principal destí de les exportacions i inversions d’empreses catalanes a l’Amèrica Llatina.

El 2010, el 34% de l’exportació espanyola a Mèxic va provenir d’empreses catalanes. Actualment, hi ha unes 510 empreses catalanes que exporten de manera regular a Mèxic i unes 170 empreses catalanes constituïdes al país, operant en diversos sectors.

Mèxic ha crescut de manera sostinguda durant els darrers 10 anys, amb creixements del PIB com el 3,9 % l’any 2011. La inversió pública ha augmentat, el consum privat s’ha estabilitzat i el mercat laboral ha experimentat una lleugera recuperació.

És un país molt industrialitzat, que compta amb les principals empreses internacionals de sectors com l’automoció, el farmacèutic, el plàstic, l’alimentació i el tèxtil. Cal tenir en compte la demanda creixent de maquinària per satisfer les necessitats de la indústria, i les oportunitats en l’àmbit dels processos i les noves tecnologies de reciclatge.

Si ens enfilem cap al nord del continent, quin moment viuen els Estats Units?

Als Estats Units s’ha afrontat la crisi d’una manera completament diferent a la d’Europa. Mentre Europa ha apostat per polítiques d’austeritat per augmentar la confiança dels mercats, reduir el tipus d’interès del seu nou deute, i evitar la inflació; els Estats Units han optat per injectar liquiditat a l’economia a través de despesa pública. El que és cert és que les xifres macroeconòmiques són definitivament millors que les d’Europa. El país ja ha començat a sortir de la crisi i el consum ha augmentat en tots els nivells. A més, s’està recuperant la demanda i les balances de pagament estan millorant molt.

Com es cobreix des d’ACCIÓ un mercat tan extens com el dels Estats Units?

Des de l’oficina d’ACCIÓ a Nova York treballem la zona nord-est dels Estats Units, on destaquen les noves tecnologies per la presència de moltes universitats de prestigi que atrauen alguns dels millors investigadors del món. També hi ha un sector financer i de capital risc molt important. Les concentracions de població en grans nuclis urbans són pols d’atracció per a la comercialització de productes de consum en ciutats com Nova York, Boston o Washington DC, en sectors com la moda, el disseny o l’alimentació.

D’altra banda, hi ha un sector industrial molt important als estats del midwest com Illinois, Michigan, Ohio o Wisconsin, amb concentració de grans i mitjanes empreses de base productiva. Sectors com el mèdic, l’automoció, equipaments o maquinària, poden representar oportunitats de mercat per a les empreses catalanes.

Des d’ACCIÓ Miami es treballa la zona sud dels Estats Units, Amèrica Central i el Carib, que no han patit tant la crisi i estaran novament en creixement, sobretot en el sector de la construcció hotelera, el turisme, les energies renovables i les noves tecnologies. A més, també ens hem especialitzat en el sector del vi i el cava mitjançant el programa Catalan Wines USA, que ja va per la 3a edició.

D’altra banda, el Centre de Promoció de Negocis d’ACCIÓ a Silicon Valley treballa tota la zona de Califòrnia i la resta de la costa oest. Silicon Valley és el node de la innovació mundial, en un radi de menys de 100 km s’hi poden trobar totes les persones clau darrera de les empreses amb les innovacions més rellevants del món. És un ecosistema multicultural molt poderós, però això el fa altament competitiu. Nosaltres coneixem el potencial que representa per l'empresa catalana el fet d'internacionalitzar-se a través de Silicon Valley. L’equip d’ACCIÓ reflecteix els aspectes multiculturals d’aquest ecosistema. El nostre programa de suport a l’empresa catalana està especialitzat per a empreses d’una base innovadora, d’esperit emprenedor i amb gran visió. Aquest programa és fruit de molts anys d'experiència i dota a les empreses dels elements necessaris per navegar en aquest context tan competitiu.

Sovint oblidem un altre dels mercats de la zona NAFTA com el Canadà. Quines oportunitats ofereix a l’empresa catalana?

A dia d’avui, les oportunitats més notables que el Canadà ofereix a les empreses catalanes són al sector de la construcció i les infraestructures.

La principal és tot el que deriva del Pla Nord del Quebec, un pla creat pel Govern del Quebec, de 25 anys de durada, per desenvolupar la zona nord de la província.

Els càlculs preveuen una inversió d’uns 78.000 milions USD pel desenvolupament de mines, transport, energia, silvicultura i turisme; així com la creació de les infraestructures de comunicació per fer-ho possible. Les previsions del Govern del Quebec són crear uns 20.000 llocs de treball anuals.

A banda del Pla Nord, hi ha altres oportunitats per empreses catalanes del sector de la construcció i infraestructures a ciutats com Mont-real, Quebec, Toronto o Ottawa.

Tot això amb les garanties que ofereix el Canadà com a vuitena economia del món i pel fet de disposar del sistema financer més sanejat del planeta, segons dades del Fòrum Econòmic Mundial.