ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

"El volum creixent de residus pot generar beneficis si el sabem gestionar correctament"

Idees d'experts   Luis Ortiz de Zevallos i Torrents

La gestió dels residus afronta un futur de reptes. La creixent generació de residus requerirà un correcte tractament per preservar l'entorn i els recursos naturals. El Director Executiu de RECICAT, Luis Ortiz de Zevallos explica que cal millorar la feina des de dins i des de fora.

Des de dins, cal apostar per la innovació i la col·laboració amb centres de recerca, i des de fora, cal comptar amb un major suport de l'Administració que dignifiqui un sector ben valorat a la resta d'Europa.

Imatge

Luis Ortiz de Zevallos i Torrents

Per quins moments passa el sector de reciclatge i la gestió de residus a Catalunya?

El sector del reciclatge esta compost per molts subsectors i la situació actual ens afecta de diferent manera. Hi ha subsectors com el del reciclatge de runes o el dels vehicles fora d’us que estan patint molt intensament la situació de crisi atesa la caiguda de les activitats. D’altra banda, hi ha sectors -els vinculats a les matèries primeres- que estan treballant molt degut la reactivació de la demanda d’aquestes matèries per part de les industries del Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina. El gran problema que tenim en aquest moment és el desmesurat increment de la il·legalitat dins d’aquest sector; persones o empreses que mouen residus i malbaraten el mercat molt sovint amb activitats fraudulentes com els robatoris del coure. Per aquesta raó, un dels nostres principals eixos d’acció és la lluita contra l’intrusisme.

La gestió de residus i reciclatge pot ser una important font tant econòmica com de llocs de treball?

Sí. Estem en un sistema econòmic que desenvolupa el consum i el consum genera residus que poden ser recursos si es gestionen adequadament. Cada cop més ens trobem que els aparells que adquirim tenen una vida útil mes curta –l’obsolescència programada- i que els hàbits i les modes ens impulsen a canviar ràpidament. Això genera un volum creixent de residus que s’ha de gestionar correctament per evitar que es perdin, contaminin i s’hagin d’utilitzar recursos naturals.

Quines oportunitats de negoci pot generar el sector del reciclatge i la gestió de residus?

La gestió de residus ben feta es un bon negoci atès que la matèria primera no deixa de créixer. Però les coses s’han de fer bé; els fabricants i les fonedores demanen material cada cop més net i més ben seleccionat de manera que per a desenvolupar bé aquest procés es necessària una inversió tant en maquinaria com en formació i permisos.

Quins reptes hi ha sobre la taula per donar una empenta al sector?

En primer lloc, cal atacar seriosament el problema de l’intrusisme que destrueix el mercat i llocs de treball. En segon lloc, s’ha de desenvolupar una normativa mes àgil que permeti als empresaris que vulguin entrar o ampliar les seves instal·lacions actuar sense haver d’esperar una mitjana d’un any i mig de burocràcia. I per últim, s’ha de dignificar el sector. A d’altres països europeus aquesta és una professió ben vista i amb estudis específics per desenvolupar-la, i aquí encara no ho es -malgrat que nosaltres ja hem proposat un mòdul de FP al Ministeri d’Educació-. A Europa els gestors de residus són el sector empresarial del medi ambient. Aquí encara necessitem el recolzament de les institucions per explicar correctament la nostra activitat.

En aquest sector, quin camí hi ha per recórrer pel que fa a la innovació, la recerca i la internacionalització?

Aquest és un sector que ha apostat clarament per la innovació i malgrat que tenim molt camí per recórrer, fem inversions en maquinaria i processos molt considerables. Estem en contacte amb centres d’innovació i recerca però és necessari que comencin a treballar amb residus industrials i no només amb quotidians.

Com s’internacionalitza una empresa del sector dels residus i el reciclatge?

No és que l’empresa s’internacionalitzi sinó que és el mercat el que és internacional. De manera que ens hem d’adaptar ràpidament a un mercat cada cop mes internacional i amb una activitat i un moviment creixent.

Quina és la percepció social del seu sector?

El desconeixement del nostre sector no ens beneficia. Sempre que mostrem les nostres plantes i instal·lacions industrials, les persones es queden agradablement sorpreses de la professionalització i gestió dels sistemes productius. Hem de ser capaços de ser més visibles i mostrar a la societat que aquest sector és, efectivament, el sector industrial del medi ambient.

Idees Força

El volum creixent de residus requereix una bona gestió. En aquest sentit, és una oportunitat per generar beneficis i llocs de treball qualificats.

Els principals reptes que afronta el sector és agilitzar la burocràcia perquè els empresaris tinguin major marge de maniobra i dignificar la professió. Això és oferir formació de qualitat i aconseguir més suport de l’Administració.

Malgrat la professionalització del sector i el bon nivell d’inversió en processos, cal més proactivitat amb centres de desenvolupament i recerca.

L’intrusisme en la gestió de residus és un dels principals cavalls de batalla del sector ja que malbaraten el mercat i fins i tot incorren en delictes, com el furt de coure.

Perfil digital