• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Letònia

Informes país

Les exportacions catalanes a Letònia segueixen una tendència creixent i assoleixen els 53,7 milions d’euros el 2017, un 7,2% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. Catalunya exporta principalment a Letònia aparells i material elèctric (12,5% del total), fruita (10,2%) i maquinària (9,7%).

Les principals oportunitats de negoci per a les empreses catalanes a Letònia són en dos sectors:

1. Logística, comerç electrònic i distribució: El sector del transport i l'emmagatzematge és dels més importants de l'economia letona amb una contribució del 8,7% del PIB. A Letònia, aquest sector no es focalitza essencialment en el transport per carretera, com passa als altres països de la regió, sinó que és més diversificat, amb el transport marítim i ferroviari que juguen un paper important en les exportacions.

2. Materials i matèries primeres: El sector de la fusta és una de les indústries exportadores més importants de Letònia i té un paper fonamental en la generació d'ocupació rural i regional. L'èxit d’aquesta indústria a Letònia es basa en la combinació de grans recursos forestals (més de la meitat del territori del país són boscos), la ubicació estratègica que permet accedir als mercats d’Europa oriental i occidental (amb el 74 % de la producció destinada a exportacions), una mà d'obra rendible i eficient i les polítiques governamentals destinades a aconseguir un desenvolupament forestal sostenible.