• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Kenya

Informes país

Amb un creixement econòmic del 6,3% el 2018, Kenya és un mercat que presenta oportunitats de negoci en els sectors de la maquinària i els béns d’equip, l'agricultura, les TIC, el turisme o l’economia circular, entre d’altres.

Les exportacions catalanes representen el 29,3% de les exportacions de l'Estat espanyol a Kenya, principalment d’aparells i material elèctric (30,9%), maquinària (11,9%) i productes químics (8,0%).

Oportunitats de negoci a Kenya

Oportunitats per a empreses catalanes a Kenya

 

Economia circular

Kenya ha estat el segon país africà a prohibir la fabricació, la comercialització i l’ús de les bosses de plàstic. Davant la transformació que està vivint Kenya, la gestió dels residus passa a ser un element clau per a la sostenibilitat del desenvolupament del país. El reciclatge dels residus, encara en un estadi molt embrionari, presenta oportunitats de negoci per als subministradors de maquinària i tecnologies innovadores.

Agricultura

L’aportació de l’agricultura al PIB del país continua sent molt important, amb un 32,9%, i  representa el 65% de les exportacions. És un sector estratègic per al país i existeix una clara voluntat d’expandir-lo a través d’una major productivitat i producció de productes de major valor afegit. Existeixen, doncs, nombroses oportunitats en el camp de l’agricultura i l’agroprocessing.

Infraestructures i construcció

Existeixen oportunitats en el desenvolupament d'infraestructures i en materials gràcies a la demanda d'habitatges i al creixement del sector, que inclou obres noves però també la recuperació o reconstrucció de les ja existents. Una de les oportunitats és la següent: en el marc de l'estratègia Kenya 2030, el sector públic està posant en marxa un programa de desenvolupament d’infraestructures, que inclou des de projectes de carreteres, ferrocarril, ports i aeroports.

Maquinària i bens d'equip

La indústria kenyana necessita equipaments i tecnologies per poder fabricar localment i substituir les importacions, la qual cosa genera oportunitats per a socis tecnològics. L'economia més avançada de l'Àfrica de l'Est busca aprofundir en el seu procés d'industrialització tot promovent el Buy Kenya, Build Kenya. L’expansió industrial ha de generar oportunitats per a empreses especialitzades en tecnologies, maquinària, equipament per a la industria, així com formulacions, matèries primeres i semiprocessades, ingredients i enginyeria i know-how industrial
en general.

TIC i transformació digital

La instal·lació de la banda ampla i la fibra òptica ha millorat significativament la connectivitat de Kenya i les perspectives de creixement del sector. Amb l’adopció de la tecnologia i la creació d’un entorn de suport favorable per a les startups tecnològiques, Kenya s’ha convertit en un dels països més innovadors del continent africà. La seva capital, Nairobi, és també coneguda com la Silicon Savannah pels seus avenços en finances digitals, incubadores d'empreses i aplicacions.

Turisme, cultura i oci

El turisme és una de les indústries més importants de Kenya. El Govern vol doblar el nombre de turistes, així com els ingressos que generen, diversificant la seva procedència i l’oferta turística del país, incrementar les pernoctacions i augmentant el nombre de places en allotjaments turístics de segment alt. Com a projectes emblemàtics destaquen les ciutats ressort, la construcció de nous hotels, la millora d'infraestructures de parcs naturals o la promoció del turisme mèdic.