Jornada eBusiness. Reptes del sectors tèxtil-moda i hàbitat en l'entorn on-line