ProACCIÓ 4.0, la porta d’entrada a la indústria 4.0