ProACCIÓ 4.0, la puerta de entrada a la industria 4.0