ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Transparència: Línies d'actuació

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 12.1, 2, 3 i 5 de la LTAIPBG.

Es publiquen els instruments de programació i planificació estratègica general i sectorial d’ACCIÓ de caràcter anual i plurianual.

5.1.1 Plans i programes propis

En aquest apartat es publiquen els Plans d’Actuació que l’Agència publica periòdicament, els quals recullen els principals resultats del període anterior, així com els objectius del període en curs i les actuacions previstes per assolir-los.

 

5.1.2 Plans i programes dels òrgans i ens matrius

Aquest apartat fa referència l’article 8.1.j de la LTAIPBG.

Tot i que ACCIÓ no genera informació estadística oficial, en aquest espai es publiquen alguns enllaços d’interès en matèria estadística:

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 11.1.f de la LTAIPBG.

Es considera publicitat institucional la publicitat que duen a terme les institucions públiques per promoure i defensar els valors i les conductes que permetin consolidar la democràcia, el benestar social, la salut o la prevenció i la seguretat.

No es considera publicitat institucional la comunicació pública que les administracions duen a terme amb caràcter estrictament informatiu, en forma de convocatòria o d’avís o relativa al funcionament de serveis.

 

Publicitat institucional d’ACCIÓ (document .XLSX)

 

Memòries anuals de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional

A través d’aquest enllaç del portal Govern Obert podeu accedir a les memòries anuals que publica la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.