"El volum creixent de residus pot generar beneficis si el sabem gestionar correctament"