• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Xile

Informes país

Els principals sectors amb majors oportunitats de negoci a Xile són el de l'alimentació, l'electrònica i l'electricitat, la indústria 4.0, la maquinària i béns d'equipament, el turisme i les TIC , entre d'altres.

Les exportacions catalanes a Xile assoleixen els 394,1 milions d’euros el 2018. Catalunya exporta principalment a Xile aparells i material elèctric (17%), perfumeria i cosmètica (12,7%) i maquinària (11,4%)

Oportunitats de negoci a Xile

Oportunitats per a empreses catalanes a Xile

 

Alimentació

La indústria alimentària és una de les més grans i potents de Xile i una de les més modernes i innovadores de l'Amèrica Llatina. Xile mira el futur i busca nous nínxols de mercat dins del negoci de l'alimentació. En aquest sentit, està potenciant la producció d'ingredients funcionals amb especial èmfasi en aquells que provenen de fruites autòctones del país. Existeixen, doncs, oportunitats per a empreses catalanes que desenvolupin metodologies i projectes concrets de nous ingredients

Biotecnologia

Xile és el país més atractiu per a la inversió en la indústria biofarmacèutica a Amèrica del Sud. El país té la vocació de convertir se en un pol d'innovació en aquesta matèria. Tot i que la despesa en recerca i desenvolupament és inferior a la mitjana de l'OCDE, aquests recursos s’invertiran de manera estratègica i en línia amb un pla general per situar Xile com a centre regional d'R+D.

Electrònica i electricitat

El Govern de Xile ha desenvolupat un full de ruta per al camp energètic per al 2050, que garanteix, entre altres propostes, la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric. Les transmissions elèctriques suposen una oportunitat per a les empreses catalanes, ja que el govern aposta per crear una xarxa elèctrica forta i segura a tot el país. Periòdicament, es fan licitacions públiques internacionals en les quals poden participar actors de diferents països.

Indústria 4.0 i impressió 3D

L'economia xilena és de les més innovadores de la regió. Els nombrosos acords de lliure comerç que Xile té amb altres països del món, fa que necessiti millorar la competitivitat de les seves empreses a través d'una millora dels seus processos productius i la incorporació de tecnologies associades a la indústria 4.0.

Maquinària i béns d'equipament

Xile està immers en una etapa de reconversió industrial i diversificació productiva de subsectors com ara la foneria, a causa de la contracció del sector miner. En sectors com aquest i en d'altres, necessiten assessorament i maquinària per reconvertir els processos productius. Aquells sectors on la mà d'obra és encara intensiva, necessiten de maquinària per poder millorar la seva competitivitat.

Turisme, cultura i oci

Xile ha de millorar les experiències de turisme incrementant la intel·ligència de la seva gestió, sostenibilitat i coneixement. Per millorar les experiències dels turistes i el desenvolupament de les destinacions, el govern prioritzarà cinc àrees: turisme d’aventura, turisme astronòmic, turisme de vi, turisme indígena i turisme cultural.