ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

L’espai on reforçar la teva estratègia

Què ofereix?

A qui va dirigit?

Els avantatges

Com treballa

Valor compartit

Relació de Clústers de Catalunya

Aigua i energia

Alimentació

Digital i audiovisual

Disseny

Indústries transversals

Manufactura avançada

Mobilitat

Salut

Experiències i publicacions sobre Clústers