ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Troba el teu clúster

In-Move: Clúster de mobilitat logística i intermodal

El clúster Railgrup va néixer amb la vocació d'impulsar, mitjançant la unió de forces, el desenvolupament del sector del ferrocarril a tots nivells a Espanya, i amb l'objectiu de potenciar la competitivitat global dels seus membres promovent, representant i difonent la imatge i els interessos col·lectius dins i fora de les nostres fronteres. Integra operadores, fabricants OEM i una alta participació de PIMES. L'organització i la integració de funcions i membres està vertebrada a través de comissions específiques, dissenyades i ampliades amb un gran abast per poder desenvolupar i englobar les aportacions dels membres del sector i contribuir a la millora de la seva competitivitat.