Clúster de la salut mental, les neurociències i l’envelliment