ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Troba el teu clúster

Foodservice clúster

L'associació del clúster Foodservice de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat del segment del Foodservice.

El clúster Foodservice promou iniciatives orientades a impulsar el sector de Foodservice de Catalunya i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres de la cadena de valor per tal d’impulsar el desenvolupament de projectes transformadors, com ara projectes d’innovació, de formació, d’internacionalització, de desenvolupament de nous productes, de millora del packaging o la realització d’estudis, entre d’altres.