ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Troba el teu clúster

secpho – Light Technologies Cluster

secpho es va constituir per a la millora de la competitivitat del sector de l'òptica i la fotònica al sud d'Europa. Les palanques per aconseguir-ho són: explotar la important base científica i tecnològica existent (i futura), ajudar les empreses a créixer i facilitar la creació de noves empreses de base tecnològica, la formació especialitzada dels recursos humans, les exportacions com a factor clau del creixement, vincular i involucrar en la iniciativa clúster a grans demandants (locals i internacionals) d'òptica i fotònica.

És un sector de màxima rellevància pels grans reptes del segle XXI. La Unió Europea va declarar la fotònica com una tecnologia habilitadora clau, reconeixent-ne així la importància en els desafiaments que afronta la societat actualment i en el futur.