Anàlisi dels riscos tecnològics associats a les matèries primeres crítiques