• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Brasil

Informes país

El mercat de Brasil destaca per sectors com la química i els plàstics, l’alimentació, les infraestructures i la construcció i la logística i distribució.

Les exportacions catalanes han crescut un 14,4% al 2017, comercialitzant principalment insecticides (un 14,2% del total de les vendes), plàstics i manufactures (9,4%) i productes farmacèutics (8,3%).

Oportunitats de negoci a Brasil

Oportunitats per a empreses catalanes a Brasil

 

Agricultura 

El sector agropecuari ha estat el principal protagonista del creixement del PIB brasiler el 2017. És un sector on s’introdueixen permanentment noves tecnologies: el procés de modernització del camp brasiler encara està en plena efervescència i permet l’aplicació de productes i serveis innovadors. Estem parlant de sistemes intel·ligents de regadiu, de l’ús de drons al control de les collites o de maquinària que representi un guany en productivitat.

Continguts digitals i audiovisuals

El Brasil presenta un marc legal molt propici per al desenvolupament de continguts audiovisuals i digitals localment. Diverses lleis d'incentiu cultural i de foment del sector audiovisual permeten que les empreses obtinguin beneficis fiscals per les donacions efectuades a aquest sector. Els últims anys ha crescut l'interès per les coproduccions amb firmes estrangeres que puguin aportar capital, coneixement i innovació.

Energia i recursos

A principis del segle XXI, dos terços de l'energia elèctrica brasilera encara eren d'origen hidràulic i un terç tèrmica. Aquesta última dècada, la necessitat de mantenir un creixement econòmic sostingut i sostenible, juntament amb els cicles inestables de pluges, ha motivat una diversificació de les fonts d'energies renovables.

Smart cities

Barcelona i Catalunya són referents en la gestió intel·ligent de les ciutats. Tot i que el creixement urbà del Brasil ha estat molt desigual, hi ha bones oportunitats per a solucions smart, sobretot a les grans ciutats. En concret, s'han detectat oportunitats a les àrees de l'enllumenat públic, el sanejament bàsic, el tractament de residus, la mobilitat urbana i les TIC orientades a l'administració electrònica.

Presentacions