• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a la Xina

Informes país

La Xina mostra un creixement econòmic del 6,9% i presenta oportunitats de negoci principalment en sectors com l'agricultura, l'automoció, la biotecnologia, l'economia circular, la logística i distribució i la indústria 4.0, entre d'altres.

Les relacions comercials amb Catalunya presenten una tendència positiva. L'any 2017 assoleixen els 1.539,7 milions d’euros, un 17,7% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. Catalunya exporta principalment a la Xina carn de porc (16,3%), productes farmacèutics (10,9%) i aparells i material elèctric (8,8%) el 2017.

Oportunitats de negoci a la Xina

Oportunitats per a empreses catalanes a la Xina

 

Agricultura

El sector de l’agricultura és considerat estratègic a la Xina i per això el govern xinès ha anunciat grans inversions per modernitzar-lo per a l’any 2020. Mitjançant el desenvolupament de la industria, la protecció de la seguretat alimentària nacional i el suport als inversors del sector, a més de millorar els equipaments, invertir en tecnologia, formació per als agricultors i portar més ingressos a les zones rurals. 

Automoció i moto

Tot i que la producció xinesa de vehicles va batre un nou rècord el 2017 (29 milions), el Govern xinès programa posar fi als cotxes de combustibles fòssils. Gràcies a això, la producció i venda de vehicles elèctrics, híbrids i connectats estan agafant un dinamisme sense precedents. La nova tendència ha generat una nova cadena industrial totalment diferent: des de bateries a altres tecnologies, com sensors, visió per ordinador, HD mapping, xips d’IA, algoritmes, V2X i conducció automàtica. 

Biotecnologia

S'espera que el mercat biomèdic de la Xina es converteixi en el segon mercat més gran del món, després d'Estats Units. 'Made in China 2025' ha enumerat la indústria biomèdica com un dels sectors més importants a desenvolupar. Segons estimen els experts, les empreses del sector de les biomedicines i instruments mèdics d'alt rendiment tindran una oportunitat de desenvolupament històrica.

Economia circular

El nou Pla Quinquennal (2015-2020) xinès ha previst una inversió de més de 2.300 milions d'euros d'inversió en medi ambient. Aquesta xifra és més del triple de la inversió destinada en l'anterior Pla Quinquennal. Aquest increment és perquè la Xina té un deute de protecció mediambiental amb el control i la disminució de la contaminació (aigua, terra i aire), el tractament de residus, l'estalvi energètic fins a l'establiment d'una economia verda i circular. 

Electrònica i electricitat

La Xina haurà de millorar les infraestructures i per aquesta raó hauran de dur a terme inversions.  Hi haurà oportunitats per a les empreses catalanes, tant en la millora d'aquestes infraestructures com en la implantació de xarxes intel·ligents. Les inversions que es duran a terme hauran de ser concretament en el transport i la distribució d’electricitat. 

Energia i recursos

Les necessitats energètiques creixents de la Xina se satisfan cada cop més amb energies renovables, gas natural i electricitat, mentre que la demanda de carbó es redueix. També augmenta l'ús directe de les energies renovables en els sectors d'ús final, a través de la bioenergia en la indústria, la solar tèrmica per a la calefacció, i els biocombustibles per al transport. El 2040, l'electricitat s'haurà convertit en la principal font de consum d'energia final a la Xina, superarà el carbó a finals de 2020, i el petroli pocs anys més tard.

Indústria 4.0 i impressió 3D

La indústria xinesa de 3D facturarà 1.300 milions d’euros el 2018, segons indica el Ministeri d’Indústria i Tecnologia Informàtica d’aquest país.  Tot i això, el sector pateix bastantes deficiències: empreses joves i petites amb pocs recursos per a l’R+D, especialment en matèria primera i maquinària d'impressió. Fet que ofereix oportunitats a empreses catalanes per a la comercialització, l’establiment de partnerships i la transferència tecnològica, i els desenvolupaments conjunts d'R+D.

Logística, comerç electrònic i distribució

A mesura que guanyen importància i s'implementen la internet de les coses, les plataformes d'intercanvi, l'economia compartida, el big data i les tecnologies de geolocalització, la indústria logística experimenta una revolució que influenciarà el seu desenvolupament futur.  La Xina, en ser el mercat amb més consumidors del món, és una ubicació estratègica en què les empreses logístiques i de distribució poden desenvolupar el seu negoci i innovar.

Materials i matèries primeres

El govern xinès està avançant cap a un major control estatal de les matèries primeres considerades crítiques, com l’antimoni o el bismut, tant per la preocupació derivada dels problemes mediambientals i de salut associats a l’extracció d’aquests materials, com pel fet de voler assegurar un subministrament domèstic per a la seva  pròpia industria creixent de les energies renovables. 

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

La metal·lúrgia i els productes metàl·lics, en tractar-se d'un sector transversal, generen oportunitats per a les empreses catalanes en diversos sectors. Aquestes oportunitats estan bàsicament relacionades amb els sectors industrials amb major potencial a la Xina, com són la maquinària i els béns d'equip, els components d'automoció, l’equipament ferroviari, els components d'automoció, l'equipament mèdic i el material sanitari.

Salut i equipaments mèdics

El 2016, el Govern xinès va anunciar el programa 'Healthy China 2030' per fer front a nous reptes a causa de l'increment del cost de vida, l'envelliment de la població i la contaminació del medi ambient. Aquest programa ofereix oportunitats com la introducció als hospitals de sistemes com EMR (electrònic medical record), SOA  Architecture, CDR clinical data center, CDSS (Clinical Decision Support System), etc.

Tèxtil i moda

La indústria tèxtil i de confecció és la indústria manufacturera més gran de la Xina, amb prop de 24.000 empreses. Això fa que el país sigui el productor més important de roba del món, especialment pel que fa a la producció de tèxtils compostos de cotó, fibres artificials i seda. Els nous reptes de la indústria passen per introduir innovacions en els processos productius, fent recerca i desenvolupament aplicable al món del tèxtil.

TIC i transformació digital

A part d'aplicacions, equips i instal·lacions relacionades amb la tecnologia 5G, la Xina està desenvolupant tecnologies que permeten cobrir de forma econòmica i ràpida l'àmplia zona rural. A més, es busca també tecnologies relacionades amb: l'Internet de les coses, la computació en el núvol, les aplicacions big data, el comerç electrònic i la seguretat d'Internet i informàtica.

 

Presentacions