• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a la Xina

Informes país

La Xina mostra un creixement econòmic del 6,6% el 2018 i presenta oportunitats de negoci principalment en sectors com l'agricultura, l'automoció, la salut, l'economia circular, la logística i distribució i la indústria 4.0, entre d'altres.

L'any 2018 les exportacions catalanes a la Xina van assolir els 1.494,1 milions d’euros. Catalunya exporta principalment a la Xina carn de porc (11,8%), aparells i material elèctric (9,1%) i coure (8,6%).

Oportunitats de negoci a la Xina

Oportunitats per a empreses catalanes a la Xina

 

Automoció i moto

Segons el Ministeri d’Indústria i Tecnologia Informàtica xinès, en els pròxims anys es preveu posar fi als cotxes de combustibles fòssils. Per assolir aquest objectiu, el govern xinès està promovent les inversions en New Energy Vehicles (NEV). La normativa publicada recentment, que limita el creixement de la producció d’automòbils tradicionals, fomenta la producció de NEV en empreses sòlides i competitives, per tal d’assolir unes vendes de 2 milions de NEV per al 2020 i que els NEV constitueixin un 20% de la producció i venda total de vehicles el 2025.

Economia circular

El Pla Quinquennal xinès ha previst una inversió de més de 2.300 milions d'euros d'inversió en medi ambient. Aquesta xifra és més del triple de la inversió destinada en l'anterior Pla Quinquennal. Aquest increment és perquè la Xina té un deute de protecció mediambiental amb el control i la disminució de la contaminació (aigua, terra i aire), el tractament de residus, l'estalvi energètic fins a l'establiment d'una economia verda i circular. 

Electrònica i electricitat

La Xina haurà de millorar les infraestructures i per aquesta raó hauran de dur a terme inversions. Hi haurà oportunitats per a les empreses catalanes, tant en la millora d'aquestes infraestructures com en la implantació de xarxes intel·ligents. Les inversions que es duran a terme hauran de ser concretament en el transport i la distribució d’electricitat. 

Energia i recursos

Les necessitats energètiques creixents de la Xina se satisfan cada cop més amb energies renovables, gas natural i electricitat, mentre que la demanda de carbó es redueix. També augmenta l'ús directe de les energies renovables en els sectors d'ús final, a través de la bioenergia en la indústria, la solar tèrmica per a la calefacció, i els biocombustibles per al transport. El 2040, l'electricitat s'haurà convertit en la principal font de consum d'energia final a la Xina, superarà el carbó a finals de 2020, i el petroli pocs anys més tard.

Impressió 3D

El sector de la indústria 3D pateix bastantes deficiències: empreses joves i petites amb pocs recursos per a l’R+D, especialment en matèria primera i maquinària d'impressió. Aquest fet ofereix oportunitats a empreses catalanes per a la comercialització, l’establiment de partnerships i la transferència tecnològica, i els desenvolupaments conjunts d'R+D.

Indústria 4.0

La venda de robots industrials tindrà un creixement compost interanual del 23,24% i passarà de 127.000 unitats el 2018 fins a 293.000 unitats el 2020. Existeixen oportunitats per les empreses catalanes en peces i components d’alta fiabilitat, disseny de productes acabats, materials i el procés industrial, producció massiva de mainframe i nivell baix del SI. Les diferències tecnològiques més importants consisteixen en precision reducer, servo drivers, servo motor i controlador, dels quals la dependència xinesa de la importació és molt evident.

Indústria farmacèutica

S'espera que el mercat biomèdic de la Xina es converteixi en el segon mercat més gran del món, després d'Estats Units. Amb la reforma del sistema de registre de fàrmacs importats, la comercialització de nous fàrmacs a la Xina ha rebut un gran impuls. La Xina inverteix cada cop més en empreses americanes i europees dedicades a les ciències de la vida. El 2017 les empreses xineses de capital risc i de capital privat van registrar una inversió rècord de 3.500 milions d’USD en startups d’atenció sanitària estrangeres, en comparació amb els 500 milions d’USD de quatre anys abans.

Logística, comerç electrònic i distribució

A mesura que guanyen importància i s'implementen la internet de les coses, les plataformes d'intercanvi, l'economia compartida, el big data i les tecnologies de geolocalització, la indústria logística experimenta una revolució que influenciarà el seu desenvolupament futur.  La Xina, en ser el mercat amb més consumidors del món, és una ubicació estratègica en què les empreses logístiques i de distribució poden desenvolupar el seu negoci i innovar.

Materials i matèries primeres

El govern xinès està avançant cap a un major control estatal de les matèries primeres considerades crítiques, com l’antimoni o el bismut, tant per la preocupació derivada dels problemes mediambientals i de salut associats a l’extracció d’aquests materials, com pel fet de voler assegurar un subministrament domèstic per a la seva  pròpia industria creixent de les energies renovables. 

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

La metal·lúrgia i els productes metàl·lics, en tractar-se d'un sector transversal, generen oportunitats per a les empreses catalanes en diversos sectors. Aquestes oportunitats estan bàsicament relacionades amb els sectors industrials amb major potencial a la Xina, com són la maquinària i els béns d'equip, els components d'automoció, l’equipament ferroviari, els components d'automoció, l'equipament mèdic i el material sanitari.

Salut i equipaments mèdics

El 2016, el Govern xinès va anunciar el programa Healthy China 2030 per fer front a nous reptes a causa de l'increment del cost de vida, l'envelliment de la població i la contaminació del medi ambient. Aquest programa ofereix oportunitats com la introducció als hospitals de sistemes com EMR (electrònic medical record), SOA  Architecture, CDR clinical data center, CDSS (Clinical Decision Support System), etc.

Tèxtil i moda

La indústria tèxtil i de confecció és la indústria manufacturera més gran de la Xina, amb prop de 24.000 empreses. Això fa que el país sigui el productor més important de roba del món, especialment pel que fa a la producció de tèxtils compostos de cotó, fibres artificials i seda. Els nous reptes de la indústria passen per introduir innovacions en els processos productius, fent recerca i desenvolupament aplicable al món del tèxtil.

TIC i transformació digital

A part d'aplicacions, equips i instal·lacions relacionades amb la tecnologia 5G, la Xina està desenvolupant tecnologies que permeten cobrir de forma econòmica i ràpida l'àmplia zona rural. A més, es busca també tecnologies relacionades amb: l'Internet de les coses, la computació en el núvol, les aplicacions big data, el comerç electrònic i la seguretat d'Internet i informàtica.

Benestar i bellesa

El govern xinès ha posat en marxa el pla Healthy China 2030 per mostrar el seu compromís amb la prevenció de malalties i la millora de la salut pública. Aquest pla recull una sèrie de polítiques, com per exemple la millora de les infraestructures sanitàries públiques, millores en la gestió del medi ambient, i la reforma d'indústries com la de la seguretat alimentària i la farmacèutica. La iniciativa té objectius ambiciosos: vol aconseguir que 530 milions de persones facin regularment exercici físic.