• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Panamà

Informes país

Amb un creixement econòmic del 3,7% (2018) i convertit en un dels centres logístics mundials, Panamà ofereix oportunitats de negoci principalment en sectors com el transport, les infraestructures i la construcció i la logística.

Les exportacions catalanes a Panamà han augmentat un 83,2% l’any 2018 respecte l’exercici anterior. Catalunya exporta a Panamà trens (64,3% del total), maquinària (7,7%) i aparells i material elèctric (8,3%), entre d'altres.

Oportunitats de negoci a Panamà

Oportunitats per a empreses catalanes a Panamà

 

Altres indústries del transport

La regió (Panamà, Costa Rica i Gutemala) té noves infraestructures de transport de mercaderies i de persones planificades com la construcció de la línia 3 del metro de Panamà o la línia de tren Panamà-David; la construcció del tren urbà a Guatemala o els projectes ferroviaris de Costa Rica. Tots ells generen oportunitats de negoci per als sectors auxiliars de la indústria ferroviària (consultoria, supervisió i manteniment, recanvis i subministraments, etc.).

Infraestructures i construcció

A Panamà i Costa Rica, els nous governs disposen de plans d'inversió ambiciosos en aigua i sanejament que s'han
d'executar en els propers 4 anys. La construcció de noves plantes de tractament d'aigües, l'ampliació de la xarxa d'aigües, i la gestió integral del cicle de l'aigua i sanejament requereixen nous materials i equips.

Logística, comerç electrònic i distribució

A Costa Rica i Panamà la implantació de seus regionals d'empreses multinacionals en el sector de les tecnologies de la informació genera oportunitats per avançar en la digitalització del comerç i de la cadena logística. Una oportunitat de negoci per a les empreses espanyoles en tecnologia i estratègia per el comerç electrònic.

Materials i matèries primes

Un dinamisme important en el ritme d'edificació residencial i d'infraestructura hotelera a la República Dominicana i Costa Rica, genera oportunitats per a la indústria auxiliar de la construcció pel que fa a maquinària i materials. Hi ha creixement en zones urbanes (Santo Domingo i San José) i també en zones de platja (República Dominicana i San José).