• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Polònia

Informes país

Polònia ha experimentat un creixement econòmic del 4,6% l’any 2017 i presenta oportunitats de negoci per a aquelles empreses catalanes dels sectors de la biotecnologia, l’educació i els serveis editorials, els esports i les smart cities, entre d’altres.

Les exportacions catalanes a Polònia han augmentat de forma continuada els últims anys. El 2017 assoleixen els 1.414 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica, un 14,4% més que l’any 2016. Catalunya exporta principalment a Polònia vehicles (15,2%), matèries plàstiques (10,1%) i carn, especialment de porc (8,7%) el 2017.

Oportunitats de negoci a Polònia

Oportunitats per a empreses catalanes a Polònia

 

Biotecnologia

Existeix una demanda creixent a Polònia de tecnologies mèdiques innovadores relacionades amb el diagnòstic i tractament de la imatge, els equipaments de rehabilitació, la telemedicina, portables, etc. D'altra banda, la fortalesa del sector de producció alimentària, juntament amb una demanda creixent dels consumidors de productes d'alimentació funcional, ofereix moltes oportunitats per als subministradors de noves tecnologies aplicades a la producció d'aliments funcionals.

Educació, formació i serveis editorials

El 2015, el mercat del llibre polonès ja comptava amb uns 2.000 - 2.500 editors actius i actualment segueix sent fort. A més, Polònia està intentant promocionar internacionalment el seu sistema editorial i busca inversors multinacionals. Exemples d'aquesta iniciativa són la presència com a país convidat a la London Book Fair de 2017 i la BEA de Chicago.

Esports

El sector dels esports, pel que fa a productes i a serveis recreatius, és fort al país i es preveu que creixi amb el suport de les inversions del sector públic. El sector s’encamina cap a la professionalització, motiu pel qual el país demanda productes especialitzats i serveis relacionats amb l’alt rendiment.

Maquinària i béns d’equip

Gràcies al fet que Polònia ha estat el major receptor de fons europeus en el període 2014-2020, molts fabricants estan invertint en la modernització de les seves plantes productives, línies tecnològiques i magatzems. Existeixen oportunitats per a les empreses catalanes que ofereixen maquinària innovadora, solucions per a l'optimització de processos de producció o noves tecnologies.

Smart cities

Les ciutats estan buscant solucions tecnològiques per millorar el transport públic i el trànsit urbà, optimitzar el consum d’energia i fer més eficients els sistemes urbans de gestió de l’aigua i dels residus. Generen també interès els temes relacionats amb la depuració d'aigua o el reciclatge de residus que presenten oportunitats per als subministradors de maquinària i tecnologies innovadores.

Presentacions