• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Singapur

Informes país

Singapur ofereix oportunitats de negoci en sectors com l'economia circular, la indústria 4.0, la logística o les "smart cities", entre d'altres.

Les exportacions catalanes a Singapur han assolit els 151,6 milions d’euros el 2017. Catalunya exporta principalment a Singapur perfumeria i cosmètica (12,5%), aparells i material elèctric (10,4%) i plàstics (9,2%) el 2017.

Oportunitats de negoci a Perú

Oportunitats per a empreses catalanes a Singapur

 

Continguts digitals

El Govern de Singapur té l'objectiu de convertir la ciutat estat en la capital digital d'Àsia. Google, Twitter i Netflix tenen la seva seu asiàtica al país. El govern és també un fort comprador, amb més de 2.400 milions de dòlars en licitacions d'infraestructures TIC, serveis de dades i serveis digitals, el 2017.

Economia circular

La quantitat de residus sòlids generats a Singapur va passar de 1.260 tones/dia el 1970 a 8.443 tones/dia el 2017 i es preveu que segueixi augmentant. Tot i disposar dels sistemes més avançats de la regió, tant la recollida com el tractament dels residus segueixen essent camps d'actuació crítics per al govern del país. L'agència nacional del medi ambient busca col·laboracions amb la indústria per a la recollida lateral de contenidors, sistemes pneumàtics de recollida o sistemes de reciclatge de plàstics, residus orgànics i e-residus (residus electrònics).

Indústria 4.0 i impressió 3D

Singapur té la voluntat d'aprofitar la robòtica avançada i els sistemes autònoms per tal de poder satisfer part de les necessitats pròpies del país, com ara el sector de la salut. Es preveu que el desplegament de la robòtica alliberi mà d'obra i recursos, redueixi la dependència de la mà d'obra estrangera i redirigeixi la pròpia a tasques de més valor afegit. Amb aquest objectiu s'ha llançat el National Robotics Programme, una iniciativa de 450 milions de SGD per dirigir i coordinar la recerca en tecnologia robòtica, el desenvolupament de solucions i la seva adopció. 

Logística, comerç electrònic i distribució

Dues iniciatives del govern de Singapur durant el 2019 per mantenir l'estatus de hub logístic de primer ordre mundial al país. El govern de Singapur invertirà fins a 500 milions de dòlars de Singapur durant el 2019 en dos programes per reforçar el lideratge del país en aquest àmbit.

Salut i equipaments mèdics

Hi ha hagut una forta expansió asiàtica dels principals grups mèdics i Singapur actua com a porta d'entrada a Àsia per aquest sector. Més de 60 multinacionals de MedTech tenen establiments a Singapur, 25 de les quals amb centre d’R+D al país. Addicionalment, Singapur fa d'incubadora per a startups en tecnologies mèdiques que primer desenvolupen el seu negoci localment i, a posteriori, s'expandeixen per la regió. 

Mobile & Gaming

Des del llançament del programa "Smart Nation de Singapur” l'any 2014, els desenvolupaments al seu entorn han crescut exponencialment. Actualment, Singapur és reconeguda com la Smart City núm. 1 al món. El focus immediat està centrat en 5 programes: sistema nacional d'identitat digital, e-pagaments, plataforma de sensors, mobilitat urbana i Moments of life (sistema públic per creuar dades i evitar que el ciutadà faci transaccions amb múltiples agències al llarg de la seva vida).