• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Singapur

Informes país

L'economia de Singapur ha crescut un 3,6% l'any 2017. Aquest mercat ofereix oportunitats de negoci en sectors com l'economia circular, la indústria 4.0, la logística o la salut, entre d'altres.

Les exportacions catalanes a Singapur han assolit els 204,1 milions d’euros el 2017, un 16,3% més que l’any anterior, la xifra més alta de la sèrie històrica. Catalunya exporta principalment a Singapur vehicles (16,7%), perfumeria i cosmètica (15,8%) i aparells i material elèctric (13,2%) el 2017.

Oportunitats de negoci a Perú

Oportunitats per a empreses catalanes a Singapur

 

Agricultura

Singapur importa aproximadament el 90% dels aliments que es consumeixen al país. Moltes de les principals empreses de consumidors del món, com ara Unilever i Nestlé, tenen activitats a Singapur pel seu coneixement sobre els mercats occidentals i asiàtics, així com les diversitats d'Àsia. Quatre de les cinc empreses líders alimentàries i nutricionals de l'Àsia-Pacífic duen a terme activitats d'R+D a Singapur, incloent Nestlé, Mead Johnson i Danone.

Economia circular

La quantitat de residus sòlids generats a Singapur va passar de 1.260 tones/dia el 1970 a 8.559 tones/dia el 2016 i es preveu que segueixi augmentant. Tot i disposar dels sistemes més avançats de la regió, tant la recollida com el tractament dels residus segueixen essent camps d'actuació crítics per al govern del país. L'agència nacional del medi ambient busca col·laboracions amb la indústria per a la recollida lateral de contenidors, sistemes pneumàtics de recollida o sistemes de reciclatge de plàstics, residus orgànics i e-residus (residus electrònics).

Indústria 4.0 i impressió 3D

Singapur té la voluntat d'aprofitar la robòtica avançada i els sistemes autònoms per tal de poder satisfer part de les necessitats pròpies del país, com ara el sector de la salut. Es preveu que el desplegament de la robòtica alliberi mà d'obra i recursos, redueixi la dependència de la mà d'obra estrangera i redirigeixi la pròpia a tasques de més valor afegit. Amb aquest objectiu s'ha llançat el National Robotics Programme, una iniciativa de 450 milions de SGD per dirigir i coordinar la recerca en tecnologia robòtica, el desenvolupament de solucions i la seva adopció. 

Logística, comerç electrònic i distribució

Segons un estudi de PWC, més d'un terç de les famílies de Singapur guanyaran l'any 2018 més de 150.000 USD anuals, amb la demanda generada corresponent per a productes de consum, béns per a la llar i productes d'alimentació de qualitat. Durant dècades, Singapur ha estat la principal destinació de shopping d'Àsia i encara manté aquest rol, tot i la forta competència del consum a través de mitjans electrònics, particularment via telefonia mòbil.

Mobile & Gaming

Singapur és ja una economia del coneixement ben establerta. El pas següent encetat pel Govern del país és la transformació cap a una economia creativa d'alta tecnologia. En aquest sentit, els sectors sobre els quals s'està posant major èmfasi en l'actualitat són els de l'animació, la programació de jocs, el disseny industrial, però també indústries relacionades amb el lifestyle com ara els esports, les arts visuals i les actuacions. 

Salut i equipaments mèdics

Hi ha hagut una forta expansió asiàtica dels principals grups mèdics i Singapur actua com a porta d'entrada a Àsia per aquest sector. Més de 60 multinacionals de MedTech tenen establiments a Singapur, 25 de les quals amb centre d’R+D al país. Addicionalment, Singapur fa d'incubadora per a startups en tecnologies mèdiques que primer desenvolupen el seu negoci localment i, a posteriori, s'expandeixen per la regió. 

 

Presentacions