• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Colòmbia

Informes país

Colòmbia és un mercat destacat de Sud-Amèrica que presenta oportunitats de negoci a l'alça en sectors com l'alimentació, l’energia i els recursos, productes químics, instruments mèdics i el turisme.

Catalunya exporta principalment peces de vestir (10,7%), productes de maquinària (10,2%), i productes farmacèutics (10,1%) el 2018.

Oportunitats de negoci a Colòmbia

Oportunitats per a empreses catalanes a Colòmbia

 

Energia i recursos

Per la seva ubicació equatorial i el seu clima, Colòmbia disposa de gran potencial per a les energies renovables a partir d’aigua, vent, sol i residus de biomassa. En l’actualitat, el Govern colombià esta incentivant l’energia solar i eòlica amb desgravacions, perquè esdevinguin un 15% de la producció en els pròxims cinc anys.

Alimentació

Colòmbia entra en una fase d'estabilitat política que suposarà un increment en la producció agroindustrial. El país està altament vinculat amb el sector, ja que tradicionalment ha sigut un país productor orientat a les matèries primeres. Colòmbia ofereix oportunitats significatives d’inversió en agroindústria gràcies a la seva disponibilitat de terres, característiques climàtiques i recursos hidràulics. Per tant, requereix tecnologia, béns, maquinària i biotecnologia verda per al desenvolupament del sector.

Productes químics

Colòmbia disposa d'una producció significant de petroli i d'una indústria d'hidrocarburs. Amb tot, la indústria demanda productes químics d'altes prestacions que optimitzin els processos productius i respectin el medi ambient.

Salut i equipaments mèdics

Ja que no existeix una producció nacional, la pràctica totalitat dels productes de salut i instruments mèdics s’importen. S'està promocionant el sector turisme de salut amb un creixement del 23% anual, en principi per a tractaments d'estètica, però també per a altres tipus d'intervencions quirúrgiques més complexes.

Turisme, cultura i oci

El turisme és un sector en creixement constant des del canvi d’imatge del país. En el darrer any, el nombre de turistes va augmentar el 28,27% i va assolir una xifra total de 6,5 milions de visitants. Aquest fet es tradueix en una forta inversió en construcció d'hotels i la compra de productes i béns d'equip per al canal horeca.