• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Colòmbia

Informes país

Colòmbia és un mercat destacat de Sud-Amèrica que presenta oportunitats de negoci a l'alça en sectors com l'alimentació, l’energia i els recursos, la logística, la química i els plàstics, els materials i matèries primeres, i les TIC i la transformació digital.

Catalunya exporta principalment productes de maquinària (12,8%), peces de vestir (12%) i aparells i material elèctric (6,8%) el 2017.

Oportunitats de negoci a Colòmbia

Oportunitats per a empreses catalanes a Colòmbia

 

Energia i recursos

Per la seva ubicació equatorial i el seu clima, Colòmbia disposa de gran potencial per a les energies renovables a partir d’aigua, vent, sol i residus de biomassa. En l’actualitat, el Govern colombià esta incentivant l’energia solar i eòlica amb desgravacions, perquè esdevinguin un 15% de la producció en els pròxims cinc anys.

Química i plàstics

Colòmbia disposa d'una producció significant de petroli i d'una indústria d'hidrocarburs. Amb tot, la indústria demanda productes químics d'altes prestacions que optimitzin els processos productius i respectin el medi ambient. En total, la importació de productes químics sempre ha representat més d’un 10% del total de les importacions del país.

Salut i equipaments mèdics

Ja que no existeix una producció nacional, la pràctica totalitat dels productes de salut i instruments mèdics s’importen. S'està promocionant el sector turisme de salut amb un creixement del 23% anual, en principi per a tractaments d'estètica, però també per a altres tipus d'intervencions quirúrgiques més complexes.

Turisme, cultura i oci

El turisme és un sector en creixement constant des del canvi d’imatge del país. En el darrer any, el nombre de turistes va augmentar el 28,27% i va assolir una xifra total de 6,5 milions de visitants. Aquest fet es tradueix en una forta inversió en construcció d'hotels i la compra de productes i béns d'equip per al canal horeca.

Presentacions