Aracoop Internacional
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Aracoop internacional

Exporta l’economia social

Les empreses d’economia social també poden obrir-se al món. El servei d'acompanyament Aracoop Internacional facilita la internacionalització de les cooperatives, fundacions i associacions, seguint la dinàmica exportadora que ja han adoptat moltes de les empreses del nostre país.

Si tens potencial internacional, necessites un soci a l’exterior o busques clients en altres mercats, Aracoop Internacional t’ajudarà amb l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ

 

Inclou un seguit d’actuacions que es definiran en funció de les necessitats concretes de cada empresa beneficiària i que poden ser, entre d’altres:

  • Identificació i selecció dels canals més apropiats de comercialització.
  • Elaboració d’estudis de mercat d’adequació de productes.
  • Cerca de distribuïdors i socis en el nou mercat.
  • Detecció de clients finals.
  • Selecció de personal en destinació.
  • Suport i acompanyament en els processos d'accés a finançament europeu (Unió Europea) i multilaterals (BID i Banc Mundial), entre d’altres, mitjançant la participació en projectes, fons i iniciatives que se’n deriven.  
  • Implantació a l’exterior.

 

Per a totes aquelles empreses que necessitin assessorament previ per escollir la millor destinació per als seus productes o serveis, ACCIÓ us ajudarà en la priorització dels mercats amb major potencial. Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!

 

El servei s’adreça a empreses d’economia social amb seu a Catalunya: cooperatives, fundacions i associacions amb activitat econòmica, societats laborals, mutualitats, empreses d’inserció, centres especials de treball i societats agràries de transformació.

Serà necessari que les empreses sol·licitants tinguin el seu producte o servei consolidat en el mercat i es trobin en disposició d’iniciar un projecte d’internacionalització.

 

 

El servei Aracoop Internacional està valorat en 9.600 euros.

Durant l’any 2018, aquest servei no va tenir cap cost per a l’empresa, ja que l’assumien ACCIÓ i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Actualment, ACCIÓ subvenciona el 75% del cost del servei. L’empresa només ha de fer front a una quarta part del seu valor, 2.400 euros. Consulta'ns per conèixer-ne tots els detalls!

El projecte europeu RaiSE, cofinançat pel programa INTERREG EUROPE, té com a missió analitzar i millorar la política de suport al creixement empresarial pel reforç de la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses socials

RaiSE