La Unió Europea comença a fer inspeccions als embalatges de fusta