Informació pràctica

ACCIÓ ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a diferents àrees de la seva seu a Barcelona. Existeixen dues modalitats de pràctiques:

Aquestes pràctiques no laborals estan dins d’un conveni de col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya destinat a oferir experiència laboral a joves titulats.

Destinataris
  • Persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC, d’entre 18 i 25 anys o d’entre 18 i 29 anys en el supòsit que la persona jove estigui inscrita en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil.
  • Que no hagin participat anteriorment en el Programa de Pràctiques no Laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • Amb titulació oficial universitària o de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Amb menys de tres mesos d’experiència laboral associada a la formació.
  • Amb bon nivell de català oral i escrit (mínim nivell C o similar).

 

Durada de les pràctiques

Nou mesos.

Destinataris
  • Estudiants de 4t curs d’un grau universitari i estudiants de postgraus/màsters, o bé estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Caldrà que l’horari lectiu sigui compatible amb l’horari de les pràctiques (9 a 14h).
  • Amb bon nivell de català oral i escrit (mínim nivell C o similar).

 

Durada de les pràctiques

Variable en funció de si les pràctiques són curriculars o extra-curriculars. Un cop finalitzades, hi ha la possibilitat de continuar amb un conveni de pràctiques no laborals (SOC), sempre i quan es compleixin els requisits.

En totes dues modalitats les condicions són:

  • 25 h setmanals (9 h a 14 h, amb flexibilitat horària)
  • Remuneració: 537€ bruts mensuals