ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per participar en fires. Fira OT World (Alemanya) 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

La Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN), dins el seu Pla Sectorial d'Exportació per a l'any 2022, en nom i per compte de ICEX España Exportació i Inversions, convoca la participació d'empreses espanyoles en la fira OT WORLD, que tindrà lloc a Leipzig, Alemanya, del 10 al 13 de maig de 2022.

Beneficiaris

Empreses.

Quantia

La quantia màxima establerta per a aquesta activitat en el Pla Sectorial 2022 de ICEX és de 16.000 euros com a màxim. La quantia establerta per a aquesta activitat en l'import de suport ICEX queda condicionat a l'aprovació del Pla Sectorial 2022.

Ajudes participació: Les ajudes per a aquesta acció seran de fins al 20% de les despeses de les empreses en concepte d'espai i decoració.

Més informació (document .PDF)

Programa fires de participació agrupada 2021 (document .PDF)

Web ICEX

Contacte

Victoria Azcárate Cormenzana

Telèfon: 913 496 186

sanidad@icex.es