Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de crisi sanitària ocasionada per la Covid19 (5à convocatòria)