ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/02/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria Pública d'ajudes pel desenvolupament de Plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona que es trobin donats d'alta en el Cens de l'IAE.

Pressupost i quantia

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 63.000,00€, essent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000,00€, que serà prefinançat en la seva totalitat per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per lo que la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500,00€.

Més informació

Web Programa InnoCámaras

Accés al tràmit

Contacte

Telèfon: 902 448 448