ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Ajuts TICCámaras 2023

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/02/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona obra convocatòria per la concessió d'ajuts pel desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa TICCamaras 2023 per a la transformació digital de pimes.

Concessió d'ajuts per desenvolupar Plans d'implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives:

  • Fase d'Assessorament – Diagnòstic (gratuïta).
  • Fase d'Implantació (subvencionada en un 50%).

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona i que estiguin donats d'alta en el cens de l'IAE.

Pressupost i quantia

La quantia dels ajuts econòmics a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 210.000,00 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per el que la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500,00 €.

Aquests ajuts formen part de Programa TICCámaras 2023, el pressupost màxim d'execució del qual és de 266.160,00 €, en el marc del “Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

Termini

Del 17 de febrer de 2023 a les 12h fins al 28 de febrer de 2023 a les 12h.

Més informació

Accés al tràmit

Fitxa informativa

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8851 Data 09.02.2023

Contacte

Telèfon: 902 448 448