EIC Transition Challenge: integració de processos i sistemes de tecnologia d'energia neta