ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/10/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objectiu d'aquests ajuts és impulsar i fomentar la contractació d'assegurances per estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, contractades entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Beneficiaris

Pimes i autònoms titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i forestals.

Termini

El termini de sol·licitud d'aquest ajut és el següent:

  • Un mes comptat a partir de la data de la subscripció i pagament de la pòlissa.
  • Si la subscripció i pagament de la prima de la pòlissa és anterior a la publicació d'aquesta convocatòria, el termini d'un mes per la presentació de la documentació computa des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (09/11/2021).

Quantia

L'import màxim d'aquest ajut serà de 3.000 € amb excepcions (veure bases reguladores).

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Sol·licitud

Més informació

Referència legal DOGC Num.8409 de 13/05/2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700